(Last Updated On: 21. september 2021)

Første skridt mod omdannelse af den næsten 100 år gamle Østsjællands Museum Forening taget

Stevns/Faxe: Der har været afholdt generalforsamling i Østsjællands Museumsforening, som har hjemsted i Stevns og Faxe kommuner. Denne gang blev generalforsamlingen afholdt i Tinghuset i Store Heddinge.

Historisk set har foreningen drevet Østsjællands Museum frem til det tidspunkt, hvor museet blev en selvejende institution med to museer i Faxe: Geomuseum Faxe og Kulturmuseum Øst samt Koldkrigsmuseet på Stevns. Man har været igennem flere ændringer og i dag vælger foreningen to medlemmer til Østsjællands Museums bestyrelse.

Herudover arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for medlemmerne.

Bestyrelsen i foreningen har i corona-tiden arbejdet med forslag til vedtægtsændringer, der vil betyde, at foreningen tilknyttes mere til museet, og at foreningen populært sagt bliver noget man kunne kalde Østsjællands Museums Venner. Tanken er, at medlemmerne og museet får gensidige fordele af ændringen, hvor medlemskab betales ved at tegne et særligt medlemskort til museet med særlige fordele for medlemmerne.

På generalforsamlingen blev ændringen vedtaget første gang. Ifølge vedtægterne skal vedtægtsændringer vedtages på to generalforsamlinger – og vedtægtsændringen tages op på den ordinære generalforsamling i januar kvartal 2022.

Omlægningen af foreningen vil, hvis vedtægtsændringen gennemføres, ske i året, hvor foreningen fylder 100 år.

Bestyrelsen

Efter generalforsamling og konstituering ser bestyrelsen således ud: Martin Steen Andersen – formand, Inger Andersen – næstformand, Jens Carl Jørgensen – kasserer, Anna-Marie Ulstrup – sekretær, Peer B. Höyer, Kurt Jacobsen og Søren Lindehøj Jensen (nyvalgt).

Skriv en kommentar