(Last Updated On: 2. december 2015)

BjarneOestergaardhoejSTEVNS: Efter længere tids samarbejdsvanskeligheder har et flertal af Venstres Kommunalbestyrelsesgruppe besluttet at afbryde samarbejdet med Bjarne Østergård Rasmussen. Han er således ikke længere en del af Venstres Kommunalbestyrelsesgruppe. Det oplyser Venstre Stevns’ gruppeformand, Bjarne Nielsen, i en pressemeddelelse på vegne af Venstre Stevns Kommunalbestyrelsesgruppe.

Beslutningen sker efter flere forsøg på at genskabe et godt arbejdsklima, både gennem interne drøftelser på gruppemøder samt ekstern politisk hjælp, men der ses desværre ikke en forbedring i samarbejdet.

Bjarne Østergård har for nylig på et gruppemøde udtrykt mistillid til gruppens medlemmer, uden dog at ville uddybe dette nærmere.

For at skabe arbejdsro i gruppen og fremadrettet holde fokus på det politiske arbejde, har vi desværre ikke fundet andre muligheder, end at bringe samarbejdet til ophør.

Gruppen har for nærværende ikke yderligere kommentarer at tilføje, men ønsker at koncentrere sig om de politiske udfordringer, som Stevns Kommune og dets borgere står overfor i den kommende tid.

Formand for Venstre Stevns, Hans Peter Michaelsen har denne kommentar:

– Det er en beslutning som er taget i Venstres KB-gruppe og i bestyrelsen beklager vi dybt, at det er kommet så vidt. Samarbejdet i Venstres KB-gruppe har igennem længere tid været anstrengt. Bestyrelsen har forsøgt at mægle og skabe sammenhold – bl.a. med assistance fra Venstres Landsorganisation – desværre uden held. Bestyrelsen følger udviklingen nøje og mødes snarest til en drøftelse af hvordan Venstre Stevns bedst kommer videre fra denne beklagelige situation.

 

 

 

Skriv en kommentar