(Last Updated On: 3. december 2015)

Læserbreve-735x415Når man som udenforstående er vidne til Venstres voldsomme strid, kunne man fristes til blot med et skævt smil at trække på skulderen.

Men situationen i Venstre har konsekvenser for hele Stevns –  og burde som sådan være tacklet med meget større ansvarsfølelse, end tilfældet har været..

Den usikkerhed, der nu råder omkring fredningen af klinten, er ved at presse verdensarv-projektet i havet!

At en fredning vil koste kommunen penge, burde ikke overraske borgmesteren. Fredning er et kendt og nødvendigt redskab til varetagelse af samfundshensyn, og de indgreb mod private interesser, som fredning medfører, skal der naturligvis betales for.

Den konsekvens var vel kendt, da Mogens Haugaard i første omgang gik ind for fredningen?

Tillige med udgifter til fredning har, man forhåbentlig imødeset øgede udgifter til etablering og drift af et besøgscenter og vedligeholdelse af området ved Stevns Klint?

Men man kan have sin tvivl, og under alle omstændigheder må den aktuelle politiske situation gøre det vanskelig at træffe konkrete beslutninger om gennemførelsen af Verdensarv-projektet med der af følgende store økonomiske konsekvenser.

Det vil kræve vidsyn og kompetent ledelse – egenskaber, som ikke er voldsomt synlige på Stevns for øjeblikket.

Vi har på Stevns en unik mulighed for med Stevns Klint som Verdensarv at fremme og udvikle vor egn, derfor….

til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen:

Lad dog ikke den mulighed gå tabt i snævre interesser og smålig kævl.

Vis dog format og storsind!

Med venlig hilsen

Bjarne Hansen

Mangeårigt medlem af Stevns kommunalbestyrelse

Skriv en kommentar