(Last Updated On: 12. januar 2017)

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. december 2016 var der en sag om husholdningsaffald. Sagen handler i sin enkelthed om at vi, fra 2018, skal sortere vores husholdningsaffald på en anden måde.

Og hvorfor så det?

1. Fordi Stevns Kommune, ligesom alle andre danske kommuner, skal leve op til den nationale ressourcestrategi der er vedtaget i 2013.
2. Fordi vi i 2022 skal genanvende mindst 50 procent af vores husholdningsaffald. Vi genanvender kun 25 procent i øjeblikket.
3. Fordi det gavner vores klima og miljø.

Hvordan skal vi så gøre?

1. Den ene af vores skraldespande udskiftes til en større model der er delt i to kamre.
2. Alt organisk husholdningsaffald, også kaldet KOD (som står for kildesorteret organisk affald, red.) sorteres fra det almindelige husholdningsaffald og placeres i rummet for sig.
3. Affaldet afhentes hver 14. dag, hver uge om sommeren, af en renovationsvogn med todelt kammer.

Bliver det ikke meget dyrt?

1. Nej, der bliver en mindre prisstigning på 20-35 kr. pr. måned pr. husstand, hvilket er mindre end prisen på en pakke cigaretter.
2. Mange af de nuværende spande, skal alligevel udskiftes i løbet af de kommende år.
3. Der laves et udbud sammen med andre kommuner, så prisen på spande bliver så lav som mulig.

Men blev sagen så ikke godkendt i kommunalbestyrelsen?

Nej, desværre ikke. Kun seks medlemmer af Venstre og løsgænger Thor Grønbæk mener, at det er vigtigt at forbedre miljøet og efterleve de nationale målkrav. Resten af medlemmerne valgte at udsætte sagen til efter kommunalvalget. Enkelte mente endda, at forhaling af sagen var rettidig omhu?

Jeg håber ikke, at strategien fra flertallet i kommunalbestyrelsen er at udsætte alle sager til efter kommunalvalget, for så står Stevns da helt stille resten af året.

Anette Mortensen
Medlem af kommunalbestyrelsen
Venstre

 

Skriv en kommentar