(Last Updated On: 3. august 2021)

I Stevnsbladet den 28. juli giver du en sønderlemmede kritik af udviklingen gennem de sidste 4 år i Social- og sundhedsudvalget, som jeg langt hen af vejen er enig med dig i.
Det, der blot undrer mig er, at du citat siger: “Men hvordan i alverden er det kommet hertil? Har man ikke set et komme”.
Det øverste politiske ansvar ligger altid hos borgmesteren, som jo er din egen partifælde i Venstre, og det parti som du selv lige er skiftet til fra liberal Alliance.
Jeg har selv siddet i Social- og sundhedsudvalget i snart 4 år, og har løbende undret mig over, at der til trods for konstante budget overskridelser ikke har været skredet ind fra borgmesteren en eneste gang.
Ved så store problemer må det forventes, at borgmesteren, som øverst ansvarlig for kommunens drift, afstemmer løsningsmuligheder og indgreb med udvalgsformanden.
Hverken på budgetseminar eller under budget processerne, har man fra den politiske ledelse reageret en eneste gang, men blot lukket hullet med træk fra kassebeholdningen.
Senest her før sommerferien lå der en række opstamningsforslag fra forvaltningen til politisk prioritering og beslutning. Det gik nærmest op i hat og briller på kommunalbestyrelsesmøde, fordi intet heller her var afstemt mellem forligspartierne i flertallet og borgmesteren måtte opgive at få sagen behandlet.
Nyt Stevns er klar til at tage et ansvar i den nye kommunalbestyrelse.

Mogens Haugaard
Medlem af Social-og sundhedsudvalget
Nyt Stevns

Skriv en kommentar