(Last Updated On: 4. april 2022)

Ministeren har tilbageholdt væsentlige oplysninger om slam i Køge Bugt

Sagen om slam i Køge Bugt udvikler sig. Efter politisk pres har Transportministeren, der er koordinator på hele Lynetteholms-projektet, nu meldt ud, at hun vil finde alternativer til at dumpe de store mængder forurenet slam i bugten, der i forvejen er miljømæssigt presset af andre aktiviteter f.eks. kabelnedlægning, spildevand og med udsigt til opsætning af kommende vindmøller.

I Venstre har vi før jul haft transport- og miljøministrene i samråd, hvor vi rejste bekymring om den samlede miljøpåvirkning fra de mange aktiviteter herunder ikke mindst det forurenede slam fra Lynetteholms-projektet. Vi fik på det tidspunkt nogle noget ”lunkne” svar, men at man da godt kunne arbejde videre med at se på alternativer. Vi følger derfor op, så vi får en samlet miljøvurdering ikke kun fra Lynetteholms-projektet, men fra alle aktiviteter, der påvirker Køge Bugt miljømæssigt.

Det viser sig nu, at Miljøministeren tilsyneladende har tilbageholdt for Folketingets partier en ret kritisk henvendelse fra den svenske miljøminister, hvor svenskerne helt tilbage i maj 2021 udtrykte stor bekymring og med ønske om, at den danske regering fandt alternativer til at dumpe slammet i Køge Bugt. Vi ser med store bekymring på dette forhold, da det jo er væsentlige oplysninger for hele beslutningsgrundlaget, som ministeren har holdt skjult. Vi har derfor indkaldt til et hastesamråd, som forventes afholdt inden påske, så vi kan få vendt enhver sten i den sag.

Det er alvorlig, hvis ministeren bevidst har ”glemt” at orientere Folketingets partier om den svenske henvendelse samt den danske regerings reaktion herpå.

Vores samrådsspørgsmål til miljøministeren lyder:

1. Hvad kan miljøministeren oplyse om håndteringen af det usædvanligt skarpe brev vedr. klapning af slam i Øresund, som den svenske miljøminister sendte til den danske miljøminister den 6. maj 2021? Herunder med hensyn intern mødeaktivitet i regeringen, opfølgende møder og korrespondance med den svenske regering, samt information af Folketingets partier?

2. Miljøministeren bedes oplyse, hvilke miljøpolitiske overvejelser regeringen havde på baggrund af den svenske miljøministers klare tilkendegivelse af, at ”Danmark behöver finna en annan hantering av muddermassorna”, samt ”at Folketinget inte går till beslut innan miljöeffekterna har utretts aoh samrådet kan anses avslutat”?

3. Mener ministrene, at det er i overensstemmelse med folkestyrets ånd, at en regering i forbindelse med en igangværende lovgivningsproces om Lynetteholmen sker hemmeligholdelse af afgørende dokumenter og oplysninger for folketingets partier?

Vi ser frem til ministerens besvarelse, idet vi naturligvis forfølger sagen. Vi skal passe godt på vores miljø, og derfor skal ministeren naturligvis fremlægge alle relevante oplysninger til brug for beslutninger om Lynetteholms-projektet og miljøet i Køge Bugt.

Med venlig hilsen

Jacob Jensen (V)
Folketingsmedlem Sjællands storkreds og miljøordfører

Skriv en kommentar