(Last Updated On: 21. december 2015)

Læserbreve-735x415I Dagbladet den 11. december og Stevnsbladet den 12. december 2015 havde Bjarne Nielsen på vegne Venstres byrådsgruppe et indlæg om gruppens bekymringer i forbindelse med fredningen. Borgmesteren har i et interview i Dagbladet den 15. december desuden udtrykt bekymring for, om fonde vil skyde penge i et besøgscenter i et fredet område.

Bekymringer skal tages alvorligt, og jeg forventer af vores politikere, at de sagligt og seriøst undersøger om der er hold i deres bekymringer. Det kan derfor bekymre mig, at Bjarne Nielsen og borgmesteren fremsætter disse bekymringspunkter uden at jeg kan se, hvad de og gruppen har gjort for at undersøge dem.

Jeg satte mig for at gennemgå punkterne enkeltvis. Under arbejdet fandt jeg ud af, at svarene på Bjarne Nielsens bekymringspunkter alle ligger tilgængelige på Stevns kommunes hjemmeside, se http://stevns.dk/om-kommunen/planer-politikker/stevns-klint-fredningsprocessen, hvor der er en række spørgsmål og svar. Alle kan gå ind her og læse med. Jeg kan kun anbefale at man gør det, for der er hvirvlet meget støv op, der kan gøre det svært at se klart. Administrationens dygtige medarbejdere beskriver på saglig vis – og bedre end jeg vil kunne gøre det i et læserbrev – hvad der er op og ned på Bjarne Nielsens og andres spørgsmål.

Mine egne undersøgelser når til samme resultat som administrationens svar, og jeg må konkludere, at Bjarne Nielsen og Venstre-gruppen roligt kan stemme for fredningsforslaget og sove godt alligevel. Deres bekymringer er grundløse når de først har sat sig ind i tingene.

Tilbage står borgmesterens spørgsmål i Dagbladet den 15. december: Vil fonde skyde midler i et besøgscenter i et fredet område? Det kan kun fondene svare på, og borgmesteren kunne vel have spurgt og fortalt os svaret. Min umiddelbare opfattelse er: Selvfølgelig vil de det. Når vilkårene for en fredning er fastlagt kan det give fred og arbejdsro til fondene, en fred de i hvert fald ikke kan regne med under de nuværende omstændigheder, hvor halvdelen af byrådet vil gennemføre en fredning og den anden halvdel ikke. Ingen fonde vil da stikke hånden i sådan en hvepserede.

Da mine børn var mindre havde de i skolen en bog der hed ”Læs og forstå”. Mit juleønske må være, at tvivlerne i byrådet får udleveret denne bog af skoleforvaltningen, og at de øver sig på at læse og forstå kommunens hjemmeside om fredningsprocessen. Så kan julefreden måske sænke sig over Stevns Klint – til gavn og glæde for nuværende og kommende generationer af hele menneskeheden.

Jens Carl Jørgensen
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar