(Last Updated On: 6. juli 2020)

Fem ledende Venstre-folk på Hårlev Station opfordrer nu Region Sjælland til snarest at gå i forhandling med finansministeren om at anlægge nye skinner på Østbanen. Fra venstre er det anden næstformand i Region Sjælland og MF Jacob Jensen, gruppeformand Ken Kristensen fra Køge, borgmester Anette Mortensen fra Stevns, borgmester Ole Vive fra Faxe og transportordfører og MF Kristian Pihl Lorentzen. (Pressefoto)

Af Henrik Fisker

Østsjælland: Den seneste tids forskellige meldinger fra Venstres transportordfører og lokale bagland på Østsjælland om, hvad der skal ske med Østbanen, blev mandag i sidste uge fejet af bordet og ændret til en klar melding til fordel for nye skinner.

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen var Venstres gæst på Stevns og i Faxe, da han sammen med borgmestrene Anette Mortensen fra Stevns og Ole Vive fra Faxe samt gruppeformand i Køge Ken Kristensen og anden næstformand i Regionsrådet Jacob Jensen var på besigtigelse af Østbanen.

Feltbesøget omfattede bl.a. stop på Hårlev Station og en tur til Rødvig, inden der blev holdt et møde for deltagerne på rådhuset i Faxe. Efter mødet slog Kristian Pihl Lorentzen fast:

– En ting er sikkert: Østbanen er yderst vigtig for borgerne i Faxe, Stevns og Køge kommuner og for sammenhængskraften i denne del af landet. Den kollektive trafik på Østbanens skinner skal sammen med statsvejen ved Stevns prioriteres. Det vil jeg gerne være med til at skubbe fremad, siger transportordføreren i en pressemeddelelse.

Det hedder videre, at »den undersøgte BRT bus-løsning ikke er velegnet som alternativ til togskinner set ud fra et lokalt perspektiv«.

– Til gengæld bør kræfterne samles om at finde finansiering til en gennemgribende renovering af de nedslidte spor. Her ligger bolden i første omgang hos Region Sjælland, der har ansvaret for Østbanen, men medvirken fra staten i et større perspektiv er nødvendig for at indhente det store efterslæb, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Denne melding peger i en anden retning end hans udtalelser tidligere på måneden til Jyllands-Posten, hvor han slog fast, at der med to konkrete undtagelser ikke bør bruges flere statslige midler til at lægge nye spor i Danmark. Til gengæld foreslog han, at der oprettes en pulje, der kan bruges til at omdanne togdriften på flere lokalbaner til BRT-busser.

Gå i forhandling nu

Efterfølgende har et enigt regionsråd i Region Sjælland afvist BRT-modellen og besluttet at arbejde for nye skinner på Østbanen – herunder at indlede forhandlinger med regeringen og Folketinget om en økonomisk håndsrækning fra staten til projektet.

Kristian Pihl Lorentzen opfordrer sammen med de øvrige deltagere i feltbesøget regionen til at snarest at gå i forhandling med regeringen – konkret finansministeren – om netop finansiering af nye skinner på Østbanen.

I den sammenhæng ser han gerne, at statsvejen til Stevns inddrages i forhandlingerne.

– Venstre prioriterer projekterne højt. Det gør vi, fordi afstanden i mødet mellem mennesker og transport af varer skal være så kort som muligt. Statsvejen på Stevns var med i den blå trafikaftale fra marts 2019 (der blev annulleret efter valget i juni 2019). Nu skal vi sikre, at projektet også kommer med i en kommende trafikaftale.

Her ligger bolden hos regeringen, der trods løfter om det modsatte desværre har nedprioriteret den trafikale infrastruktur, så vi tidligst kommer i gang med forhandlinger i 2021, hedder det i pressemeddelelsen.

Den slutter med denne opfordring:

– Vi må tilbage på sporet, og regionen må få finansministeren i tale. Vi har generelt ikke rigtig hørt nogen klare meldinger fra hverken transportministeren eller andre af regeringens partisoldater, og det er bekymrende!

Skriv en kommentar