(Last Updated On: 31. oktober 2016)

Thor-GStevns: Kommunalbestyrelsesmedlem Thor Grønbæk (løsgænger) valgte torsdag at trække sin støtte til den tidligere borgerlige flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen

»Dansk Folkeparti på Stevns har valgt at bryde den underskrevne aftale med borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) og derved løbe fra pladsen i utide. At bryde konstitueringsaftalen svarer faktisk til, at en af parterne på arbejdsmarkedet bryder hovedaftalen. Så alvorligt kan sagen anskueliggøres. Da borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) ikke længere kan mønstre et flertal i kommunalbestyrelsen, er min aftale med Dansk Folkeparti og Venstre ligeledes ophævet, og opgaven som støtteparti må betragtes, som værende slut. Fremover vil jeg koncentrere mig om at passe mit arbejde i Social- og Sundhedsudvalget og vil som udgangspunkt støtte op om de gode forslag, der kan skabe fremgang og vækst på Stevns, uanset fra hvilken side de måtte komme, skriver Thor Grønbæk i pressemeddelelse.

(Arkivfoto)

 

Skriv en kommentar