(Last Updated On: 1. marts 2019)

I 2021 kan det være slut med det politiske samarbejde hen over midten.

Venstres formand Karsten Skov (stående) aflagde beretning, mens næstformand Carl Skou (tv), dirigent Martin Steen Andersen og sekretær Rasmus Hoffmann-Hansen lyttede.
(Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Der blev kaldt til kamp, da Venstre holdt generalforsamling i sidste uge, og startede mødet med at de cirka 40 fremmødte venstrefolk istemte “Den danske sang er en ung blond pige”.

Kampinspiration i sange

Det skete efter en videohilsen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, der talte om frihed og fællesskab, med citatet “om din frihed vil vi værne”, som stammer fra en anden højskolesang “Som en rejselysten flåde”.

Således var tonen slået an, og formanden Karsten Skov brugte samme tema i sin beretning, som i fællessangen der bl.a. omtaler, at “det alterbål, hvor vor sjæl skal ildnes, det flammer hedest i bjarkemål.”

Dette refererer til det navnkundige oldtidsdigt, som skulle vække Olav den Helliges mænd til kamp.

Ønsker borgerligt flertal

Kommunalvalgets nederlag for Venstre i 2017 skal vendes til sejr i 2021, fastslog Karsten Skov, der på trods at Venstre fastholdt borgmesterposten, beklagede at Venstre blev halveret til fire i kommunalbestyrelsen.

– Det var vi nok selv skyld i, men det skal ikke gentage sig, sagde formanden og fortsatte:

– Venstres dør står åben for, at det borgerlige Stevns kan vinde valget ved KV21, lød det fra Karsten Skov.

»Anette skal genvælges«

Målsætningen er, at Anette Mortensen skal genvælges som borgmester, og at Venstres mål er seks-syv pladser i kommunalbestyrelsen.

Debatten om beretningen kredsede bl.a. om forudsætningerne for at nå disse mål, og den tidligere formand Benny Draaby beklagede, at Venstre havde tabt Hellested til venstrefløjen.

Forhenværende kommunalpolitiker Bente Eriksen bakkede op om denne problematik, og henviste bl.a. til Poul Arne Nielsen-effekten:

– Der skal et navn og et ansigt på de lokale kandidater, hvis vi skal trække stemmer, sagde hun.

Efter godkendt beretning talte både folketingskandidat Jacob Panton Kristiansen og EU-parlamentskandidat Linea Søgaard-Lidell.

De tre store sager

Efter valg til bestyrelse og diverse poster i kreds- og regionsbestyrelser fik borgmester Anette Mortensen mulighed for at aflægge status for arbejdet i kommunalbestyrelsen.

Hun fremhævede de store sager vedrørende Østsjællands Beredskab, den såkaldte “statsvej” og det kommende Besøgscenter i Boesdal.

– For mig er der kun to muligheder for beredskabssamarbejde, og det er enten sammen med Køge eller at vi ser sydpå, sagde borgmesteren, som også var overbevist om, at den sydlige vej til motorvejen ville blive realiseret, ligesom at besøgscentret ville være færdigt senest 2021.

Ros til flertalssamarbejdet

Borgmesteren roste partierne i flertalsgruppen på rådhuset, som foruden Venstre, består af Socialdemokratiet, Radikale og Konservative.

– Vi har et rigtigt godt samarbejde. Der er kommet ro og fremdrift, og vi har gensidig tillid og involvering. Jeg sætter stor pris på dette samarbejde, understregede Anette Mortensen.

Samarbejde eller blok?

Derfor vil Stevnsbladet gerne vide om Venstres formands bejleri til “det borgerlige Stevns” står i modstrid med det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen?

Karsten Skov ønsker at adskille det tekniske valgforbund til et valg og samarbejdet i en flertalsgruppe.

– Et valgforbund er derfor ikke lig en flertalsgruppe, hvor man samarbejder på tværs med hensyn til hvordan samarbejdet i kommunalbestyrelsen aftales og udføres, siger han og fortsætter:

– Så ja, vi er glade for samarbejdet med alle partierne i flertalsgruppen, men et valgforbund skal laves hvor det er naturligt i forhold til vores vælgeres præferencer. Dette er ikke unormalt, slutter Venstres formand, der i øvrigt fik genvalg på posten uden modkandidat.

Vil styrke økonomien

Generalforsamlingen var desuden præget af fredsvalg, og således blev Tina Høve, Karsten Smith og Niels Bauer genvalgt, og der var nyvalg til Hans Peter Michaelsen og John Bøjlund. Aksel Mølgaard Andersen og Carsten Myler blev nyvalgt som suppelanter.

Også regnskab og budget gik glat igennem, selv om der blev vedtaget en kontingentstigning for de cirka 200 medlemmer, så Venstre står økonomisk styrket til næste valgkamp.

sky

Borgmester Anette Mortensen (forrest i midten) gav statusrapport om arbejdet i kommunalbestyrelsen. (Foto: Klaus Slavensky)

 

Skriv en kommentar