(Last Updated On: 13. april 2021)

Kommunalpolitikerne Bjarne Nielsen (th) og Flemming Petersen fra Venstre Stevns er fremover henholdsvis politisk ordfører (udadtil) og gruppeformand (indadtil) i partiet. (Foto: Erik Nielsen)

Stevns: På Christiansborg har partierne som regel en politisk ordfører, der stiller op til kommentarer og kritik og i øvrigt står for partiets korrespondance udadtil og indadtil. I kommunalpolitik opererer man med titlen gruppeformand i forhold til den vigtige post, som er med til at tegne et mere tydeligt billede af partiets realpolitik både internt og eksternt.

Flemming Petersen er gruppeformand for de fire indvalgte kommunalpolitikere Venstre Stevns. Men nu går den lokale afdeling af Venstre Christiansborg-politikerne i bedene og introducerer en politisk ordfører.

– Vi har talt om det i nogen tid, og vi forsøger på den her måde at fordele vores resurser bedst muligt op til kommunalvalget. Jeg er fortsat formand for det rimeligt arbejdstunge plan- og teknikudvalg og vil også fortsat skulle holde styr på gruppen indadtil som gruppeformand, forklarer Flemming Petersen, da han og Bjarne Nielsen kigger forbi redaktionen for at overbringe nyheden om at sidstnævnte frem mod valget får titlen som politisk ordfører.

Det vil rent praktisk sige, at Bjarne Nielsen »tegner butikken« udadtil, mens Flemming Petersen fortsat gør det indadtil i partiet.

– Vi skal markere os mere op til valget og svare hurtigere på de politiske kommentarer og henvendelser vi får i det daglige. Og man kan vel sige, at vi på den her måde udnytter hinandens styrker, siger Bjarne Nielsen.

Flemming Petersen er ganske godt tilfreds med den opdeling.

– Vi har jo kun den tid, vi har, og derfor er vi blevet enige om, at vores roller i partiet skal udnyttes bedre i et valgår. Vi er jo kun fire med Anette Mortensen, Jacob Panton, Bjarne og jeg. Og det nuværende arbejde i kommunalbestyrelsen skal jo fortsat passes. Bjarne Nielsen deltager jo allerede i mange kommentarspor på eksempelvis Facebook, når der er politiske emner, der debatteres. Der er han hurtig ude, og det kræver det. Og det er Bjarne bedre til end jeg er, siger Flemming Petersen.

Bjarne Nielsen peger på, at han anser det skrevne ord som en af sine egne styrker.

– Og så stiller jeg mig gerne til rådighed, når der er en debat. Jeg skal ikke ud og »slå andre oven i hovedet«, men slå et slag for Venstres politik, så den bliver tydeligere. Vi vil arbejde med at kommunikere, så vi bliver hørt, men undgå mudderkast, som ingen er tjent med, og som vi ved, at vælgerne ikke bryder sig om. Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det vi selv vil. Derfor har vi sat den her proces i gang for at gøre Venstre mere synlige op til valget, siger den nye politiske ordfører i Venstre Stevns.
erni

Skriv en kommentar