(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Af: Anette Mogensen, på vegne af Venstre

Vælgermødet på Stevnshøj den 18. oktober og beretningen fra hjemmeplejen om arbejdsforholdene, gjorde naturligvis også indtryk på Venstres kandidater, og vi er helt enige med Marianne Bisgaard fra Nyt Stevns – sagen skal undersøges nærmere.

Derfor har Venstres repræsentant i Social- og Sundhedsudvalget, John Dalsgaard Jensen, bedt om at få en sag på næstkommende udvalgsmøde. Det er vigtigt, at vi får afdækket alle aspekter af problematikken hurtigst muligt og finder holdbare løsninger for både borgere og personale fremadrettet.

For Venstre er det afgørende, at man som medarbejder i Stevns Kommune føler sig værdsat, lyttet til og ikke frygter for repressalier, hvis man påpeger uhensigtsmæssigheder.

På vegne af Venstre
Borgmesterkandidat
Anette Mortensen

 

Skriv en kommentar