(Last Updated On: 26. juli 2021)

I en informativ artikel i Dagbladet den 16. juli, bliver man igen og igen overrasket over hvad politikerne udtaler.
F.eks. havde vel ingen forventet Mogens Haugaard (Nyt Stevns), ville give Covid 19 skylden for befolkningstallets udvikling, på Stevns. Til trods han alene var enig med Sejer Folke (EL). Interessant at følge, hvad de to partier ellers er enige i.
Naturligvis er der mange tal, og en del prognoser at holde styr på. Men ikke kun at tage forbehold, men ligefrem at være skeptisk, over befolkningstallet, det er noget af en bekymrende melding, fra Venstres Bjarne Nielsen, med den fornemme titel, ”Politisk ordfører”. Bekymrende fordi, som Bjarne Nielsen udtaler (Dagbladet 3. april), ’vil vi i Venstre tage udgangspunkt i det Venstre selv vil.’
Bekymrende, fordi de opgivne tal, der fortæller og overrasker politikerne, skal være fundamentet i kommende politiske beslutninger på velfærdsområdet. Til trods det er prognoser, er der alligevel megen faktuel viden at hente.
Hvad er det så Bjarne Nielsen (V) er skeptisk over for? Det er informationen om, at befolkningstallet på de 43-59 årige falder med 280 personer i perioden 2021-2025. Som politisk ordfører ”der tegner butikken”, kunne Bjarne Nielsen læse hvorfor, ved at nærlæse statistikker i Stevnsbladet den 17. marts vedrørende indbyggertallet i Stevns Kommune, der bygger på faktuelle tal indgangen 2021.
A: 40-49 år 3.011 personer. B: 50-59 år 3.656 personer. C: 60-69 år 3.296 personer Gruppe B er for tiden den største. Den gruppe, der tager pladsen A, er ca. 20 pct. mindre, og det må alt andet lige, giver en mindre gruppe B fremadrettet. Omvendt gælder for 80 årige-plus.
D: 70-79 år 3.014 personer. E: 80-89 år 1.066 personer. Tallene er faktuelle, ej taget med hensyn til tilflyttere, fraflyttere eller døde at regne fremadrettet. En anden interessant information er, at der i 2020 indvandrede 229 personer. Nemlig 147 kvinder og 82 mænd.

Med venlig hilsen
Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar