(Last Updated On: 18. maj 2016)

Læserbreve-735x415Venstres bestyrelse har ikke tillid til borgmesteren!

Jeg er ikke enig med bestyrelsen. Jeg har fuld tillid til vores borgmester, og bestyrelsen skylder os en begrundelse for både dens mistillid til Mogens Haugaard og dens ejendommelige udmelding i pressen.

Skal Borgmesteren bebrejdes, at han vandt kampafstemningen over Bjarne Østergård, blev Venstres spidskandidat og senere Borgmester? At Bjarne Østergård ærgrede sig er forståeligt, men at Bjarne Østergård ville være “Rasmus modsat” overfor alt og alle i venstres gruppe er uforståeligt!

Skal Borgmesteren bebrejdes, at Bjarne Østergård og Flemming Pedersen svigtede deres egen Venstregruppe og hele flertalsgruppen for at promovere sig selv med særstandpunkter? Ingen Kompro¬mis¬ser var mulige – alt blev forsøgt. Gang på gang bragte de to “venstremænd” flertalsgruppen i mindretal ved at stemme sammen med oppositionen. DF og K var forståeligt utilfredse med, at V ikke havde styr på sine to udvalgsformænd. Der var krise i gruppen! Sammenholdet måtte sikres! Så da flertalsgruppen tabte den fjerde afstemning om fredningen var bægeret fuldt og udfaldet kender vi: Bjarne Østergård forlod Venstres gruppe, og Flemming Pedersen forlod kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen kom ikke Venstregruppen til hjælp i denne meget vanskelige parlamentariske situation, men frarådede gruppen at afbryde samarbejdet med Bjarne Østergård. Men kan med rette bebrejde Venstres bestyrelse, at den ikke kom gruppen aktivt til hjælp ved at tale de “to venstremænd” til rette, så de i det mindste undlod at stemme. Man kan bebrejde bestyrelsen, at den efterfølgende kritiserede borgmesteren for ikke at følge bestyrelsens råd om, at frede Bjarne Østergård.

Tidligere havde vi sagen om placering af det nye besøgscenter for Stevns Klint og Verdensarven. Som beslutningsgrundlag var der udarbejdet en plan for en placering i Højerup og en tilsvarende plan for en placering i Boesdal, så politikerne havde et sammenligningsgrundlag. Borgmesteren og et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede at vælge Boesdal.

Bestyrelsen for Østsjællands Museum mente, at det var en forkert beslutning, og den arbejdede indædt for at flytte placeringen til Højerup.

Der er grund til at antage, at det er her kimen til utilfredsheden med Borgmesteren skal findes. Der er sammenfald af stærke venstremedlemmer i Museets bestyrelse og i Venstres bestyrelse. Hvis antagelsen er rigtig, ligner venstrebestyrelsens beslutning om en ny spidskandidat – mere en “tak for sidst” aktion end en saglig begrundet bestyrelsesbeslutning.

Steffen Nordgaard

Thorsvænge

Rødvig

 

Skriv en kommentar