(Last Updated On: 3. marts 2014)

Konkurrence – også på Stevns – var en af overskrifterne i formand for Venstre Stevns,
Hans
Peter Michaelsens tale på generalforsamlingen forleden

Hans-Peter-MichaelsenDen kommunale valgkamp 2013 har drænet Venstres bankbog og blå sparegris. Derfor opfordrede foreningens genvalgte formand, Hans Peter Michaelsen, Store Heddinge, medlemmerne, om at komme til lommerne. (Foto Charlotte Skøtt).

HÅRLEV: ”Danmark er under pres udefra og det tvinger os til at se kritisk på den måde, vi har indrettet os på. Verden er under hastig forandring og vi skal gennemføre reformer for at sikre fremtidens samfund. Stevns er også under konkurrence. Erhvervsvirksomheder etablerer sig hvor de har gode konkurrencevilkår – herunder gode transportforhold for varer og medarbejdere. I Stevns Kommune arbejder vi derfor målrettet med erhvervsområdet for dels at skabe gode vilkår for de virksomheder som er her og gøre os attraktive for andre. Konkurrence omfatter også andre ting. Boligområder, naturområder, fritidstilbud, kultur, butikker, offentlige institutioner som skoler og børnehaver. Alle er udsat for konkurrence – hvad enden de vil det eller ej”, sagde Hans Peter Michaelsen, formand for Venstre Stevns, da vælgerforeningen holdt generalforsamling på Hårlev Kro tirsdag aften.

Politik uden skyklapper
”Derfor skal Stevns være en konkurrencedygtig kommune. Vi kan og må ikke lave politik med skyklapper på og kun kigge indad. Hvad gør nabokommunerne? Hvem har gode ideer vi kan kopiere?
Hvem skal vi konkurrere med om bosætning? Om skatteydere? Alle vi, som arbejder med politik, bør have fokus på vores konkurrenceevne. Hvordan får vi flere turister? Hvordan ligger de flere penge hos os? Hvordan får vi de bedste medarbejdere? Og nej – penge er ikke alt. Det er ikke kun et spørgsmål om pris og om timeløn. Det er i min optik også et grundlæggende spørgsmål om frihed og kvalitet”, påpegede Hans Peter Michaelsen, der tror på en lys fremtid for Stevns og Stevns Kommune.

Efterspurgte værdier og erhvervsliv
Formanden fremhævede også Stevns’ unikke beliggenhed lige uden for hovedstadsområdet med natur, kultur og nærhed.
”Det er værdier, som vil blive mere og mere efterspurgte i de kommende år. Vi skal være offensive på erhvervsområdet og arbejde for bedre infrastruktur – både den fysiske og elektroniske”, fremhævede Hans Peter Michaelsen.

Erhvervsliv i politisk fokus
Tinghuset i Store Heddinge er et godt eksempel på at være med i forreste række. I huset er der en af Danmarks hurtigste bredbåndsforbindelser og her er Stevns Erhvervsråd rykket ind. Netop erhvervsområdet og -livet står højt på den kommunale politiske dagsorden – det politiske flertals regeringsgrundlag – de næste fire år. Et andet faktum er, at erhvervslivet fra 1. januar har endnu mere politisk fokus er, at erhvervslivet hører under Økonomiudvalget, der er øverste organ lige under Kommunalbestyrelsen.

FAKTA:
Venstre har gennemført et politisk generationsskifte – og ifølge Venstre Stevns’ formand Hans Peter Michaelsen – med succes. På V’s generalforsamling rettede han en tak til Kaj Weng Rasmussen, Poul Arne Nielsen, Lene Madsen Milner, Bente Eriksen og Søren Rytgaard. Det var langt over 100 års politisk erfaring, Venstre sagde farvel til ved valget i november 2013. Nu har Venstre et nyt hold på banen som udgør 2/3 af flertallet i Kommunalbestyrelsen, dvs. 12 medlemmer ud af 19. Heraf borgmesterposten, som besiddes af Mogens Haugaard Nielsen og to udvalgsformænd, Flemming Petersen, formand for Plan- og Teknikudvalget og Bjarne Østergaard Rasmussen, formand for Natur-, Fritid- og Kulturudvalget.

Skriv en kommentar