(Last Updated On: 28. februar 2022)
Goddag og farvel i Venstre Stevns. Den afgående formand: Karsten Skov (tv.) fik en kurv af sin afløser: Carl Skou. (Foto: Henrik Fisker)

Af Henrik Fisker

Venstre Stevns fik på generalforsamlingen onsdag aften ny formand. Karsten Skov havde på forhånd meddelt, at han ikke ønskede genvalg, fordi han i november blev valgt som ét af Venstres fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen. I vælgerforeningen er der tradition for, at formanden ikke samtidig er folkevalgt politiker.

Som hans afløser pegede den afgående bestyrelse på næstformanden. Carl Skou havde på forhånd erklæret sig villig til at stille op, og da forsamlingen begyndte at klappe, konstaterede dirigenten: Søren Møller Christensen, at han var valgt som ny formand.

– Tak, det gik jo næsten for nemt, lød den umiddelbare kommentar fra Carl Skou, der som sin første formandsgerning rejste sig og takkede den afgående formand for hans indsats gennem fire år.

Valg til bestyrelsen

Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen var netop Carl Skou på valg, men hans valg til formandsposten betød, at der skulle vælges en ekstra til bestyrelsen. Her havde John Dalsgaard Jensen på forhånd meddelt, at han ønskede at trække sig, og det samme gjorde Hanne Mejborn, der i stedet stillede op som suppleant.

Kabalen gik op ved, at der blev nyvalgt hele fem medlemmer til bestyrelsen. Det var Katja Pedersen, Lars Juel Clement, Hans Glendrup og Johnny Andersen valgt for to år samt Birger Hauge for et år. Derudover var der genvalg til Rasmus Hoffmann-Hansen og Jackie Hansen, begge for to år.

Som suppleanter valgtes i rækkefølge Hanne Mejborn, Niels Verner Petersen og Axel Mølgaard, alle for et år.

Til kredsbestyrelsen genvalgte generalforsamlingen Lars Juel Clement, John Dalsgaard Jensen og Gert Nielsen med John Bøjlund som suppleant.

Peder Krogsgaard har hidtil været Venstre Stevns’ medlem af regionsbestyrelsen, men efter forslag fra bestyrelsen er det fremover den lokale formand, der får denne post – i dette tilfælde Carl Skou.

Endelig ønskede Niels Bauer at stoppe som kasserer. I Venstre Stevns udpeges denne post af bestyrelsen og ikke af generalforsamlingen, og her har bestyrelsen valgt Niels Verner Petersen. Niels Bauer bliver i stedet revisor sammen med Bo Boye Andersen med Irene Jensen som revisorsuppleant, og den konstruktion betyder, at vælgerforeningen sparer udgiften til ekstern revision og opsiger samarbejdet med Lokalrevision.

Den, der har evnen, har også pligten

Carl Skou har – siger han selv – aldrig gået med hede drømme om at blive formand for Venstre Stevns. Han har været næstformand hele sidste valgperiode og også før den tid, men hidtil har han ikke stræbt højere end det.

Men nu blev posten ledig, da den afgående formand: Karsten Skov blev valgt til Kommunalbestyrelsen ved valget i november og ikke mente, at det var foreneligt med at være formand for vælgerforeningen.

– Så pegede bestyrelsen på næstformanden som hans arvtager, og så må det være sådan. Den, der har evnen, har som bekendt også pligten, og hvis det skal være, så er det nok også nu, siger Carl Skou, der er 59 år og i øvrigt tidligere har haft titel af kredsformand for Venstre i Faxe-kredsen.

Land og by

Carl Skou har været medlem af Venstre, siden han var 16-17 år gammel, så det bliver til en periode på mere end 40 år. Han har aldrig stemt på andre partier end Venstre, for det er hans naturlige ståsted.

Han er tredje generation på Nordkær i Skørpinge, som hans farfar købte i 1932. På de 300 hektar jord, der hører til gården, dyrker han især græsfrø og derudover raps, hvede og byg. Sammen med den øvrige familie har han i alt 1250 hektar spredt ud over hele Sydstevns.

På gården er han storproducent af slagtesvin med godt 50.000 grise om året eller tæt på halvdelen af den samlede produktion på Stevns, som han siger.

Med den bagage ligner han en sikker repræsentant for det, som kaldes landbo-Venstre. Men det går han ikke så meget op i, for som formand skal man repræsentere alle dele af partiet, og det med at dele partiets medlemmer op i by og land er mest noget, som medierne har fundet på for at skabe en god historie, mener han.

Til den liberale side

– Jeg er til den liberale side, og jeg er tit meget enig med Liberal Alliance. Friheden for den enkelte er vigtig for mig, og det er et godt grundprincip, at de, der kan og vil, også skal have en chance, siger han.

Det gælder også udlændingepolitikken. Her på min ejendom har jeg ansat seks mand fra Eritrea, og nogle af dem har været her i fem-seks år. De er stabil arbejdskraft, og det går godt, siger Carl Skou, som ikke lægger skjul på, at han har det svært med den linje, som den tidligere integrationsminister Inger Støjberg stod for i Løkke-regeringen.

– Nu er hun jo så heller ikke medlem af partiet mere, tilføjer han.

Den grønne omstilling

Samtidig med den liberale grundholdning står Carl Skou også gerne for mere bæredygtighed.

– Jeg har respekt for den grønne omstilling. Det kommer vi til at tage alvorligt, hvis der skal være en fremtid for vores børn og børnebørn. Vi skal satse på bæredygtighed, men vi må ikke forfalde til populistiske toner om, at alt skal være økologisk og vegetarisk, mens de stadig fælder regnskoven i Brasilien, siger Carl Skou.

Carl Skou er også manden bag Bakkely-vindmøllerne, og han går varmt ind for mere vindenergi. Men i samme åndedrag melder han sig gerne som tilhænger af atomkraft i Danmark, for det er en ren og stabil energikilde, som vi ikke kan sige nej til, når olie, gas og kul skal udfases, siger han.

De politiske mål

Den nye formand går ind til opgaven som Venstre-formand med en vis ydmyghed.

– Jeg kan ikke løfte opgaven alene, så jeg satser på at have en stærk bestyrelse i ryggen. Jeg er ordblind som bare pokker, så jeg skal have hjælp til at formulere mig på skrift, siger han.
Til gengæld har han ingen problemer med at formulere, hvad Venstres mål er i den kommende tid.

– Målet er selvfølgelig at få borgmesterposten tilbage efter næste valg. Det kræver ikke mindst, at der bliver bedre fodslag i den blå blok, for jeg havde ikke set det komme, at Konservative gik bag om ryggen på os på valgnatten. Men det kræver også, at vi stiller med et stærkere kandidathold næste gang. Jeg mener, at der var lidt for mange gengangere ved valget i november, og det er nødvendigt at få flere nye på holdet. Vi ved, at de findes derude, men det er svært at overtale dem til at stille op, siger han.

Dernæst er det et mål, at Venstre får valgt sin kandidat i Faxe-kredsen til Folketinget ved næste valg. Og at se Venstres formand overtage Statsministeriet.

Endelig har den nye formand en ambition:

– Vi skal gøre noget mere for de unge. Jeg kunne godt tænke mig, at vi på tværs af partierne satte os sammen og lavede et udvalg, der ser på de unges forhold, og hvordan vi involverer dem mere i beslutningerne. Vi kan se, at der er meget få, som melder sig ind i Venstres Ungdom, men de er ikke de eneste, der har problemer. Jeg synes nogle gange, at de unge er næsten usynlige, og det er et demokratisk problem, at der er så få unge, der er aktive i de politiske partier. Hvis den udvikling fortsætter, ender det jo med, at partierne affolkes i takt med, at de ældre falder bort, siger Carl Skou.

 

Skriv en kommentar