(Last Updated On: 17. januar 2017)

I et forsøg på at genvinde borgmesterposten og et borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen har fem af Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer meldt ud, at partiet har brug for en anden borgmesterkandidat end Mogens Haugaard Nielsen.

Gruppeformand for Venstre, Bjarne Nielsen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Mandag formiddag mødtes gruppeformanden for Venstre, Bjarne Nielsen, med sine partifæller, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Anette Mortensen, John Dalsgaard Jensen, Rasmus Hoffmann-Hansen og Rikke Gliese Mikkelsen. De er i fællesskab blevet enige om en udtalelse, der begrunder, hvorfor de på Venstres generalforsamling vil støtte forslaget om et nyt opstillingsmøde.

– Venstre har brug for en person, som kan samle partiet og som kan samle et borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen.

Situationen er nu så tilspidset, at hvis vi ikke gør noget nu, så sidder der måske nogle andre partier med flertallet efter kommunalvalget, udtaler de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Venstre.

Inge Milbrat, som også er en del af Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen, blev ikke inviteret med til mødet.

– Inge har tilkendegivet, at hun står ved Mogens’ side, begrunder gruppeformanden.

Årelang strid
Bjarne Nielsen beskriver, at der allerede ved kommunalvalget i 2013, hvor Mogens Haugaard Nielsen og Bjarne Østergård Rasmussen duellerede om borgmesterkandidaturet, var uro i Venstre.

I januar 2015 blussede de interne problemer i Venstre op, med fredningssagen som den udslagsgivende faktor.

– Sagen blev hastet igennem, men den burde have været sendt tilbage i udvalg, vurderer gruppen.

Fredningen blev enstemmigt vedtaget, men få måneder senere skiftede borgmesteren og flere af Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer holdning til, hvorvidt en fredning skulle gennemføres.

Topstyring og personangreb
– Det var her, lavinen begyndte at tage form. Særligt to politikere følte sig angrebet af Mogens, som kørte meget hårdt på og truede med at forlade Venstre, hvis ikke han fik opbakning, siger gruppeformanden.

Gruppen beskriver den efterfølgende tid frem til i dag, som en tid med topstyring, personangreb og forhastede beslutninger, som ofte ikke blev drøftet internt i Venstres gruppe.

– Vi føler, at borgmesteren i perioden fra fredningen og frem læner sig mere op af Dansk Folkeparti end sin egen gruppe. Han virker så stålsat på sin egen personlige politik og ikke på Venstres politik, siger gruppeformanden.

Derfor kan de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke længere bakke op om Mogens Haugaard Nielsen som borgmesterkandidat til kommunalvalget i november.

Bryder tavsheden
Afholdelsen af Venstres generalforsamling er blevet fremskyndet med en måned, da to af partiets medlemmer er fremkommet med forslag om nyt opstillingsmøde for valg af borgmesterkandidat.

Indtil nu har kommunalbestyrelsesmedlemmerne – efter aftale med Venstres bestyrelse – forholdt sig tavst i sagen.

At fem af dem nu vælger at bryde tavsheden tilskriver gruppen, at flere parter, heriblandt Venstres bestyrelse og borgmesteren, har meldt offentligt ud, hvordan de forholder sig til de to fremsendte forslag om nyt opstillingsmøde.

– Vi opfordrer medlemmerne i Venstre til at stemme for forslaget. Det gælder om at få samlet partiet igen, og det tror vi ikke, at Mogens Haugaard Nielsen kan, slutter gruppeformanden.
rmh

 

Skriv en kommentar