(Last Updated On: 8. oktober 2019)

Efter stykket ledte DR’s Christoffer Emil Bruun (stående) tilskuerne gennem en debat om „Kampen for demokratiet”, som også skuespillerne Søren Sætter-Lassen og Lars Mikkelsen deltog i. (Foto: Klaus Slavensky)

Teater: Der var fokus på livets store spørgsmål, da Det Kgl. Teater med skuespillerne Søren Sætter-Lassen og Lars Mikkelsen opførte brevroman-skuespillet ”Adressaten ubekendt” på Stevns Teaterforenings scene i Store Heddinge i sidste uge.

Flotte skuespilspræstationer

Forestillingens hovedpersoner og venner, jødiske Max og tyske Martin, splittes i atomer i takt med forestillingens skueplads, Tyskland i 1930’erne.

Formidabelt fremført med stor, medrivende skuespilkunst. En sæsonstart som havde samlet over 200 tilskuere, hvoraf de fleste blev til 2. akt, hvor de selv fik mulighed for at diskutere temaet: kampen for demokratiet.

Fulgt op af debatteater

DR-radiovært og historiker Christoffer Emil Bruun fortalte levende om den samtidige udvikling i Danmark, hvor Staunings Kanslergadeforlig med samarbejde over midten, så dagens lys, mens Hitler, som ny kansler i Tyskland styrede mod diktatur.

Undervejs agerede Lars Mikkelsen Stauning, mens Søren Sætter-Lassen tog Steinckes replikker, da de henholdsvis søgte at forene danskhed med demokrati, røde faner med Dannebrog og indførte socialreformer for at undgå sort proletarisering, som skabte nazismen i nabolandet mod syd.

Folket og demokratiet

Debatten blandt stevnsboerne trak tråde fra 1930’ernes grusomheder til nutiden, hvor flygtningepolitik, sort/hvid retorik og Facebook-Twitter politik blev nævnt som trusler mod demokratiet.

Kommunalbestyrelsesmedlem Sejer Folke advarede mod at tegne danmarkshistorien for rosenrød, da tiden efter teaterstykkets 1933-38, også medførte kompromis med demokratiet og samarbejdspolitik med nazi-Tyskland.

– Folkeopstanden i 1944 viste at befolkningen afviste den daværende regeringspolitik, og modstandsbevægelsen repræsenterede demokratiet, sagde han.

Pandaer og Kina

En ung tilhører trak paralleller fra dengang til i dag, og nævnte Danmarks og EU’s frygt for at fornærme Kina, selvom om befolkningen i Hongkong protesterer mod undertrykkelse.

Det fik Teaterforeningens Lene Vestergård til at huske os på Kinas handelspres og det såkaldte panda-diplomati.

Deres udsendte tænkte straks på, at netop i nutidens Tyskland er der et flertal for at kalde to nyfødte pandaer, hvis forældre er udlånt af Kina, for Hong og Kong, så nogen har lært af 1930’erne.

Mere teater og debat

Stevns Teaterforening har gjort deres kulturoplevelser til mere end de skrå brædder.

Det viste den deltagende debat, som levede op til Hal Kochs ord om, at det er ordet eller sværdet, demokrati eller krig.

”Demokratiet kan aldrig sikres, netop fordi det ikke er et system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt slægtled.”

Det samme teater/debat-koncept gentages den 19. november, når forestillingen ”Salt” slår over i en bebudet debat om fattigdom og frisind med bl.a. det nyvalgt folketingsmedlem Tanja Larsson (S).
sky

Skriv en kommentar