(Last Updated On: 18. maj 2018)

Mogens Haugaard var så venlig at minde os om udgifterne vedrørende verdensarven indtil nu, nemlig 15 millioner kroner.

Det er da en slags penge, især hvis man lidt firkantet ser på resultatet: et par brune vejskilte og nogle planteædende geder. Klinten har vi altid haft, og vi stevnsboere har altid betragtet den som verdensarv, det behøver vi ikke nogen til at fortælle os.

Vi og især lodsejerne har altid bestræbt os for at værne og beskytte Klintens mangeartede værdier. Det er derfor, at vi med største bekymring ser på den tivolisering, som forvaltningen og kommunens politikere prøver at gennemføre – med det mest grelle eksempel, trappeprojektet ved Stevns Fyr. Helt uforståeligt, at kommunen som det første tiltag i et turistfremstød bryder med indgåede kontrakter og gør sig uvenner med lodsejerne langs Klinten.

Prøv at se, hvor meget vi har mistet, siden fredningsforslaget blev fremsat: Rytterskolen er lukket, Stevns Museum er lukket, Højerup Kirke er i meget dårlig stand, Strøby Kirke er lukket, sandet på badestranden i Rødvig er væk, turistbureauet er lukket, og Store Heddinge ligner efterhånden noget, man ikke kan være bekendt at kalde en købstad.

Det er på høje tid at fokusere på en turistpolitik, der indeholder mere end Klinten. Det er vigtigt at fastholde Rødvig Station som indgangsvinkel til Stevns. Her kan der indrettes besøgscenter og turistbureau. Der er Geologisk Museum på Møn og i Faxe, vi behøver ikke et på Stevns.

Den gamle boldbane i Rødvig kan indrettes til parkering, der kan laves spise- og legeplads så Christians Ø, og havnen kan friholdes for biler.

Det er bedre at bruge kalkladen i Boesdal til et musik- og eventhus med store lysindfald. Det kan gøres rimelig billigt. Museumsbygningerne i Højerup kan renoveres og bruges af Koldkrigsmuseet til indendørs udstilling af isenkram. Der kan etableres tema-cykelture ad eksisterende veje til de stevnske landsbyer og middelalderkirker. Og meget vigtigt: Den stevnske natur skal friholdes for autocampere og andre campister, der venligst skal henvises til almindelige og primitive campingpladser.

God arbejdslyst.

Karl Hedeager Ovesen
Højgårdsvej 6
Holtug

 

Skriv en kommentar