(Last Updated On: 24. marts 2015)

Læserbreve-735x415Af: Steffen Nordgaard, Thorsvænge, Rødvig

Steen Andersen beskriver i sit indlæg herlighederne i Højeruplund som argument for besøgscentrets placering netop her. Men alle disse herlighedsværdier tilhører jo Selskabet Højeruplund. Skiftende bestyrelser har med stor flid og engagement værnet om de kultur- og naturværdier, som tusinder af mennesker årligt har nydt de sidste hundrede år. Frihed og uafhængighed af offentlig støtte har altid kendetegnet de skiftende arbejdende bestyrelser.

I 1957 flyttede Stevns Museum fra Store Heddinge til Højerup med begrundelsen:”Når folk ikke kommer til Museet, må Museet komme til folket”, Siden har Museet og Selskabet Højeruplund levet sammen i en symbiose og næret sig af de mange besøgende til turistattraktionen Højeruplund og den Gamle Kirke.

Museet er vokset og er blevet statsanerkendt som Østsjællands Museum. Med stor dygtighed og ihærdig indsats er det lykkes Museet at få Stevns Klint optaget på UNESCO´s naturver­densarvliste. Det er flot! – Det er stort! Naturligvis skal det udnyttes til at give besøgende og turister en ny oplevelse med fortællingen om Klinten og fiskeleret. Tillykke til Østsjællands Museum!

Jeg er begyndt at blive bange! – bange for at Selskabet Højeruplund´s frie og selvstændige virksomhed vil blive opslugt af Museet vækst. Vi har hidtil levet i samme ”rede”, men nu truer ”Gøgeungen” med at skubbe os ud af reden. Jeg blev rystet, da jeg læste ”Udviklingsplan for Museumsområdet”, Planen disponerer over store dele af Højeruplunds ejendom, så hensigten er tydelig. Det er nedslående og trist! For på den ene side skal Museet og verdensarven naturligvis vokse og udvikles – men det bør ikke være på bekostning af Selskabet Højeruplunds eksistens.

Besøgscentret har ikke rod i Højeruplund og skal ikke nødvendigvis ligge her. Derimod har det hjemme i Boesdal – i kalklagene – i den klint, som det skal formidle. Vælg den rigtige arkitekt og skab et arkitektonisk vidunder, som vil give genlyd langs ud over landets grænser. Et besøgscenter, et vidunder bygget ind i Klinten, hvor kalklag, flintelag og fiskelerslag kan iagttages gennem en glasvæg. I dette ”Center for verdensar­ven Stevns Klint” vil selve formidlingen, geologiske udstillinger, værksteder og evt. forskning være i deres rette element, for det handler om geologi og fiskeler. Desuden er der i Boesdal mulighed for utallige sideaktiviteter, som kan tiltrække unge og børnefamilier.

At placere Centret for verdensarven i Boesdal er således en win-win situation, Den bevarer Højeruplund og landsbymiljøet i Højerup. Samtidig skabes en ny attraktion med ”Centret for Verdensarven” i Boesdal.

Det giver perspektiv for turismen, og et ”løft” for Stevns kommune.

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar