(Last Updated On: 16. juli 2018)

Store Heddinge: Der bor 146 borgere på Stevns, som har været udsendt i dansk tjeneste, og derfor er at betragte som veteraner, som er betegnelsen for personer, som har været udsendt i mindst én international mission.

Personlige erfaringer

En af disse sidder i kommunalbestyrelsen og hedder Jacob Panton Kristiansen (V), og på kommunalbestyrelsesmødet den 21.3. foreslog han, at Stevns Kommune fik en veteranpolitik.

Venstrepolitikeren blev selv skudt i arm og lår, samt pådrog sig en mindre hjerneskade under udstationering til Afghanistan.

Han har erfaring med hvad en for lang sagsbehandling kan påføre af gener, og foreslog tillige at kommunen fik medlemskab af InterForce.

InterForce samarbejde

InterForce blev stiftet i 1999, og er et uforpligtende samarbejde mellem forsvaret samt civile virksomheder og organisationer, som via medlemsskabet tilkendegiver sympati for

Danmarks aktive indsats i løsningen af internationale konflikter.

Denne del af forslaget fik ikke opbakning fra Enhedslisten, idet Gitte Christensen (Ø) udtrykte, at partiet ikke ville støtte organisationer, der indirekte havde ansvar for krigshandlinger uden FN-mandat.

Ikke kun soldater

Til gengæld tilsluttede Enhedslisten og resten af kommunalbestyrelsen en beslutning om at forvaltningen skal udarbejde et forslag til en aktiv veteranpolitik, der også omfatter politi, redningsfolk og nødhjælpsarbejdere, som viceborgmester Steen S. Hansen (S) præciserede.

Et flertal vedtog endvidere støtteerklæring til InterForce.

– Det er et rigtigt initiativ, at vi nu får en egentlig veteranpolitik i Stevns Kommune, siger borgmester Anette Mortensen i en kommentar til beslutningen, og slutter:

– Vi skylder vores udsendte soldater, at vi er rustede til at hjælpe dem videre med deres liv, når de kommer hjem efter en udsendelse evt. med ar på krop og sjæl.

Markerer flagdag

Stevns Kommune har gennem de seneste tre år markeret og anerkendt danske udsendtes indsats ved at deltage i Danmarks udsendtes flagdag den 5. september, og har også i den forbindelse afholdt forskellige arrangementer i Store Heddinge og på Stevns Fyrcenter.

sky

 

Skriv en kommentar