(Last Updated On: 5. februar 2015)

Sådan indledte lodsejer, Frank Elmer, da han fik ordet på et informationsmøde for alle lodsejerne langs Stevns Klint, som Stevns kommune havde inviteret til. Aftenens emne var fredningsplanerne for Trampestien, og allerede ved mødets begyndelse blev det klart, at lodsejerne ikke stiltiende vil acceptere en fredning.

Lodsejermøde2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort var fremmødet, da kommunen havde inviteret lodsejerne langs Stevns Klint til informationsmøde på Stevns Naturcenter. (Foto: Rikke Michael Hansen)

MANDEHOVED: Henved 60 deltagere – og heraf cirka 40 af de godt 50 lodsejere langs Stevns Klint – var mødt op på Stevns Naturcenter, da Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) afholdt informationsmøde for lodsejerne mandag den 2. februar klokken 19.00. Kommunen og DN ønskede at bruge aftenen til at fortælle om den kommende proces med fredningen af Trampestien, der med sine 22 kilometer løber fra Rødvig til Bøgeskov Havn.
Fredningssagen omfatter stykket fra Boesdal Kalkbrud til Bøgeskov Havn, idet trampestien fra Rødvig til Boesdal blev fredet allerede i 1957. De berørte lodsejere mister ikke ejendomsretten til deres grund ud mod klintekanten med fredningen.
Der var på mødet lagt op til, at lodsejerne kunne stille spørgsmål. Og der blev stillet mange spørgsmål til såvel borgmesteren som DN – og luftet mange frustrationer: I forhold til en eventuel fredning, kommunens overholdelse af den frivillige gensidige aftale, som blev indgået for godt ti år siden og ikke mindst den måde, som kommunen har valgt at håndtere sagen på med en fastfrysning af aftalen, blot for at nævne nogle.

Frivillig aftale negligeret
De seneste godt ti år har adgangen til Stevns Klint været baseret på en frivillig aftale mellem Stevns kommune og lodsejerne langs klinten. Med øjeblikkelig virkning blev aftalen for kun få uger siden fastfrosset med et foreløbigt forbud mod ændringer. Det betyder, at det er forbudt at ændre på trampestiens forløb eller adgang, indtil fredningsforslaget er fremsat. Når forslaget er fremsat, er det fredningsforslaget i sig selv, som sikrer trampestien og klinteprofilen, indtil sagen er afgjort. Det foreløbige forbud gælder i et år.
Netop fastfrysningen af den hidtidige aftale, var der mange anker imod blandt lodsejerne, og som en af lodsejerne fra den nordlige del udtrykte det:
”Det sårer mig. Vi havde en demokratisk proces for ti år siden. Den bliver nu negligeret totalt. Det, der blev aftalt for ti år siden var, hvad der kan lade sig gøre. Jeg vil opfordre kommunen til at trække fredningsforslaget tilbage. En fredning i sig selv, bevarer jo ikke noget.”
Til det havde borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V) følgende svar:
”Jeg vil godt have lov at forklare baggrunden for, hvorfor vi har valgt at gøre, som vi har. Det er ikke et gnidningsfrit samarbejde, vi har oplevet i kommunalbestyrelsen. Dialogen har til tider været lidt anstrengt. Nogle lodsejere har udvist vetoret i forhold til, hvordan vi som kommune skal udvikle os. Vi er nødt til at have en situation, hvor vi sikrer Stevns Klint. Derfor fastfryser vi aftalen, for det giver lejlighed til at diskutere og informere.”
Borgmesteren kunne desuden oplyse, at der står er en enig kommunalbestyrelse bag beslutningen.
rmh

Læs mere fra mødet i weekendens udgave af Stevnsbladet.

 

Skriv en kommentar