(Last Updated On: 17. marts 2020)

Svar til Inge Milbrat, Rehné Altenburg og Lone Nestved, læserbrev Stevnsbladet den 11. marts.

Jeg forventer, at vi modtager en politisk sag vedrørende salg af Strøbyhjemmet i løbet af foråret. I den sammenhæng kan alle følge med i, hvad der videre sker. Her skal dog tages det forbehold, at den landsdækkende situation vedrørende Coronavirus optager meget arbejdstid på Rådhuset.

I forhold til salget af Strøbyhjemmet er det rigtigt, at jeg ikke var klar over, at de omtalte servitutter fandtes på bygningen, hvilket vores forvaltning burde have orienteret os politikere om.

Jeg er efterfølgende blevet oplyst, at det ikke er ualmindeligt, at sådanne findes på ældre bygninger. Det er dog lige så almindeligt, at servitutterne kan ophæves.

Dette kræver tilladelse fra rette myndighed og vores forvaltning har rettet henvendelse til myndigheden for at få denne tilladelse.

Jeg tror på, at vi som kommune får tilladelse til at ophæve servitutterne, hvorefter vi kan komme videre med salget af Strøbyhjemmet og de øvrige ting, der er besluttet i den sammenhæng. Vores politiske beslutning indeholder som bekendt flere tiltag. Salg af Strøbyhjemmet, oprettelse af nyt medborgerhus på Akacievej i Strøby Egede og flytning af specialskoletilbud fra Akacievej til nyistandsat hus på Lendrumvej, tættere på Strøbyskolen.

Med andre ord kommer vi af med en gammel og vedligeholdelsestung bygning, som vi ikke længere har brug for til kommunale formål. Vi får et længe ønsket medborgerhus i den nordlige del af kommunen, der kan rumme nuværende aktiviteter fra Strøbyhjemmet, samt nye aktiviteter. Vi får gode og nyistandsatte fysiske rammer, der rummer det de skal, til vores specialskoletilbud. Vi optimerer altså på økonomien og skaber flere muligheder for aktiviteter og frivillighed.

Jeg mener, at dette er både en rigtig og visionær politisk beslutning.

Med venlig hilsen
Henning Urban Dam
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar