(Last Updated On: 27. maj 2014)

LaeserneSkriver Af Bjarne Hendrichsen
Formand Radikale Stevns

Turisme er et vigtigt erhvervsområde på Stevns, der omfatter mange forskellige typer turister: cykelturisten på vej fra Berlin til København, vandreturisten der nyder den smukke tur på Trampestien, hotelturisten der indlogerer sig på et værelse og spiser i restauranten, sejleren der lægger til i lystbådehavnen og også turisten der nyder den frihed, som en autocamper giver. De skal alle være velkomne på Stevns!

I den senere tid har der været forskellige indlæg i pressen om vilkårene for autocampere på Stevns. Radikale Venstre byder autocampister velkommen til Stevns, men vi synes det er vigtigt at få fastlagt, hvor og hvordan vi tager imod den gruppe turister.

Der er i øjeblikket ca. 1,5 mio autocampere i Europa og antallet er stigende, hvorfor vi må forvente flere autocampere – også på Stevns. I Danmark er der på nuværende tidspunkt kun ganske få kommuner, der har fastlagt regler for autocampere og Stevns er ikke en af dem. Der er etableret enkelte afmærkede pladser for autocampere på privat område i Stevns kommune, men det er formentlig ikke tilstrækkeligt. Af hensyn til såvel autocampisterne som andre turister og den stevnske befolkning, bør der udarbejdes retningslinier på området, så det sikres at alle får en god oplevelse, når de besøger Stevns og dermed bidrager til positiv markedsføring af kommunen.

Det bør fastlægges, hvor der kan være autocamper-pladser, hvilke faciliteter der skal være til rådighed og hvordan eventuelle omkostninger dækkes. Placeringen og antallet af pladser må afpasses, så det forventede behov dækkes, pladserne bliver attraktive at bruge samtidig med at gældende lovgivning overholdes og de ikke skæmmer vores natur- og kulturområder. Der bør desuden tages hensyn til campingpladser, sommerhusudlejere og andre overnatningsmuligheder og de regler de er underlagt, så der ikke opstår unfair konkurrence og anarki på området. De bedste løsninger findes som regel i dialog med de involverede parter.

Derfor anbefaler vi, at de relevante interesseorganisationer inddrages i udarbejdelsen af retningslinierne. Der skal være plads til alle typer turister på Stevns, og vilkårene skal være præget af ordnede forhold og gensidig respekt.

Skriv en kommentar