(Last Updated On: 9. februar 2021)

Det forventes, at forhandlingerne på Christiansborg om en ny trafikaftale for hele Danmark begynder inden alt for længe.

En endelig aftale skal prioritere hvilke nye trafikprojekter, der de kommende år skal investeres i.

Det er store og vigtige beslutninger. Fra Region Sjælland og de 17 kommuner i vores region har vi en række vigtige ønsker til den kommende aftale. Vi spiller ind med fælles ønsker til forhandlerne på Christiansborg og vi er i konstant samtale om at skabe og fastholde en fælles linje.

Vi har i den nye trafikaftale en stor mulighed for at skabe et Danmark i bedre balance. Det gælder ikke mindst, når vi ser på udviklingsmulighederne for den kollektive trafik. Nem, hurtig og grøn transport er afgørende for at sikre udvikling og det gode liv, uanset hvor man har valgt at bosætte sig. Vi har behov for investeringer i den kollektive trafik, så det i fremtiden er en god, brugbar og grøn mulighed for os borgere.

Det er et af vores store ønsker fra Socialdemokratiet i Region Sjælland til en ny trafikaftale, at den kommer til af indeholde initiativer, der kan udvide kapaciteten på den statslige jernbanestrækning mellem Køge station og Køge Nord station.

Den strækning udgør i dag en flaskehals, som lægger begrænsninger på antallet af tog, der kan komme mellem de to stationer. Dermed er den en forhindring for den kvartersdrift mellem Hårlev, Køge og Roskilde, som vi gerne vil skabe til glæde for pendlere og andre borgere. Vi regner med, at udvidelse af kapaciteten på strækningen vil koste mellem 200 og 300 mio. i engangsinvestering, og ca. 8 mio. kr. årligt i drift af de flere tog i kvartalsdrift.

Det anser vi som en naturlig og vigtig investering for at give vores borgere i Stevns, Køge og Roskilde kommuner en bedre kollektiv trafik i fremtiden. Det vil også give bedre mulighed for at vælge toget frem for bilen.

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand og
Jan Hendeliowitz (S), regionsrådsmedlem og gruppeformand
Region Sjælland

Skriv en kommentar