(Last Updated On: 27. april 2020)

Flere beboere i St. Tårnby oplever tiltagende trafikale problemer. Grundet en udbredt utryghed blandt byens beboere, er dette hermed et opråb om hjælp til Stevns kommune.

I St. Tårnby bor en bred forsamling af ældre såvel som unge. Flere af byens beboere bor langs den gennemkørende trafikvej, Køgevej. Mange beboere bakker dagligt ud ad deres indkørsel direkte ud på Køgevej. Tilmed har byen en masse børn, som især om sommeren leger langs vejen.

Vejen igennem St. Tårnby er en gennemkørselsvej, hvorfor tæt og tung trafik er forventeligt.

I St. Tårnby er der en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Det er dog flere beboeres opfattelse, at denne langt fra overholdes og fartovertrædelserne har stået på i alt for lang tid. Bilisternes høje fart igennem byen er udover at være støjgenerende også med til at skabe en utryghed, blandt andet hos bekymrede børnefamilier.

Dette opråb har følgende formål, nemlig at gøre opmærksom på det stigende trafikale problem. At belyse vores interesse om at få mulige fartdæmpende tiltag indført på Køgevej, og at fremskynde det trafiksikkerhedsmæssige projekt ved indgangen til byen.

Én af grundene til, at vi i St. Tårnby har sluppet for alvorlige uheld, er måske den, at vi har tillært os at være ekstra forsigtige, de steder i byen, hvor vi føler os utrygge.

Af Stevns Kommunes projektoversigt er St. Tårnby én af de 13 byer på Stevns, hvor kommunen vurderer, at trafiksikkerhedsmæssige projekter skal prioriteres højt. Et løsningsforslag er ifølge denne oversigt, at der skal etableres byporte med ændret vejforløb ved indkørsel til byen.

Vi er flere i St. Tårnby, der mener, dette er et godt forslag. Dog mener vi ikke, at byporte alene kan løfte opgaven med at sænke farten igennem byen. Der er kommet flere løsningsforslag fra byens beboere, men vi tror først og fremmest, at den bedste løsning skal findes i en fælles dialog og i et samarbejde med Stevns Kommune. De mange løsningsforslag skulle være drøftet på et møde i forsamlingshuset i St. Tårnby, men grundet corona-krisen, har det ikke været muligt at afholde dette endnu.

I St. Tårnby er vi optimistiske og tror på, at det nu er i vores by, at der skal skabes øget trafiksikkerhed.

På vegne af en række beboere i St. Tårnby
Line Nielsen
Køgevej 65A, St. Tårnby

Svar til beboerne i St.Tårnby:

Stevns Kommune for rigtig mange henvendelser fra borgere om oplevelser med for høj fart, og det gælder bredt i kommunen. Dette ses også i de input vi fik, til det vedtagne trafikplan for Stevns kommune.

Derfor vil vi også tage St. Tårnbys beboernes løsningsforslag med i vores overvejelser i udmøntningen af trafikplanen.

Jeg håber derfor, at vi kan rykke på flere af de elementer der er i planen, og ikke mindst at kunne finde økonomi til projekterne. Jeg vil også opfordre til, at vi alle tænker mere på hinanden når vi er ude i trafikken.

Overhold fartgrænserne og vis hensyn, meget af den stevnske trafik står stevnsborgerne selv for, så kør hensynsfuldt – og ikke kun der, hvor vi selv bor.

Med venlig hilsen
Flemming Petersen (V)
Formand for Plan, Miljø og Teknikudvalget

 

Skriv en kommentar