(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Betina Baden, fri kandidat

Naturformidlingen i Stevns kommune står lige nu i et tomrum, med en vakant naturvejlederstilling og Naturcenterets drift, der går tilbage til kommunen – fra Østsjællands Museum. Vi skal derfor debattere og beslutte, hvordan vi vil organisere naturvejledningen, for fremtiden.

Jeg vil arbejde for en udkørende bus – naturvejleder, der udnytter bussens opbevaringsmuligheder til formidlingsmateriale og redskaber, der kan komme overalt i kommunen. Naturvejlederens opgave skal være at hente børn og personale fra daginstitutioner og dagplejen, skoleelever og lærere, ældre borgere og plejepersonale for at køre ud i naturen og skabe lærings- og oplevelsesmuligheder for alle generationer i vores kommune.

Bus-naturvejledermodellen kan udvikles til at betjene turister, eksterne skoleklasser og andre betalende grupper.

Den kan i fremtiden have base ved det kommende besøgscenter i Boesdal, eller det nuværende Naturcenter.

Hvad syntes du?

Betina Baden
Fri Kandidat
Kommunevalget 21. november

 

Skriv en kommentar