(Last Updated On: 20. april 2022)
Jeg har sammen med resten af kommunalbestyrelsen budt de ukrainske flygtninge velkommen til Stevns. Krigen er som alle krige dybt tragisk og har store menneskelige konsekvenser. Der er mange gode grunde til at hjælpe, og det gør vi også.
Men situationen kan hurtig ændre sig. Der kan opstå et stort pres på daginstitutioner, skoler og boliger ligesom der kan opstå et pres på det kommunale budget, som risikerer at fjerne fokus og midler fra kommunens egne sårbare og udsatte borgere.
Mit ærinde med dette indlæg er ikke at bryde enigheden med resten af kommunalbestyrelsen. Mit ærinde er at påpege at ligesom vi er enige om at hjælpe i denne ekstraordinære situation, så bør vi også på et tidspunkt udvide enigheden til at omfatte en forståelse for de udfordringer som tilstrømningen vil skabe for vores egne borgere. Såfremt enigheden skal bevares, så bør vi overveje hvordan vi både kan hjælpe ukrainerne samtidig med at vi skærmer kommunens borgere på bedste vis. En måde kunne være at arbejde for et loft over hvor mange flygtninge kommunen samlet set ønsker at modtage.
Martin Henriksen
Medlem af kommunalbestyrelsen.
Næstformand i Social og Sundhedsudvalget

Skriv en kommentar