(Last Updated On: 10. maj 2017)

I flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen er vi fuldstændig enige om, at vi skal styrke forholdene for kommunens børn, både i daginstitutionerne og folkeskolerne.

Et skridt på vejen er Lokalaftalen, som Stevns Kommune netop har indgået med Lærerkreds 44, på initiativ fra flertalsgruppens medlemmer i Børneudvalget. I denne aftale er der fokus på størst mulig kvalitet i undervisningen, styrkelse af arbejdsmiljøet, og fastholdelse og rekruttering af nye lærere.

Vores lærere bliver blandt andet sikret bedre tid til forberedelse og evaluering. Dette giver lærerne bedre mulighed for at levere en velforberedt og gennemtænkt undervisning, hver dag.

I hele landet kæmper skolerne for at rekruttere de dygtigste og mest kompetente lærere. I denne kamp skal de stevnske folkeskoler ikke stå tilbage som tabere. Vi har med denne aftale sikret, at nye lærere i deres første ansættelsesår, kan få nedsat undervisningstiden med tre til fire lektioner. Derfor skal nyuddannede lærere højst undervise 24 lektioner om ugen.

At skabe bedre forhold for nyansatte lærere gør, at vi vil få væsentligt nemmere ved at rekruttere dygtige og kompetente lærere til Stevns Kommune, hvilket klart vil styrke fagligheden og dermed vores folkeskoler.

I den kommende periode følger vi selvfølgelig implementeringen af Lokalaftalen tæt, og retter til hvis det bliver nødvendigt.

Nu når aftalen ligger færdig, håber vi, at Venstre bakker op om aftalen, så vi sikrer en bred politisk forankring af den positive dialog mellem Stevns Kommune og Kreds 44.

Med Venlig hilsen
Janne Halvor Jensen (DF)
Henning Urban Nielsen (S)
Jørgen Gregersen (R)

 

Skriv en kommentar