(Last Updated On: 29. oktober 2021)

I sundhedssystemet er man begyndt at forstå, at vi ikke kan behandle alle ens for at behandle dem lige. Sådan er det også med uddannelse. Ikke alle skal tage den samme uddannelse på samme vilkår.

Sygehusene skræddersyr nu behandlingsforløb og medicin for at tilpasse til det enkeltes menneskes behov og muligheder, og sådan skal vi også se på, hvilke vilkår vi hver især skal uddanne og efteruddanne os på. Nogle patienter har gavn af generelle pakkeforløb, andre med sjældne diagnoser og komplekse sygdomme har brug for helt anderledes tilbud. Enkelte har brug for at få suppleret med dét, som vi kalder alternativ behandling, når det sker på sygehusene.

Og sådan skal vi også tænke i uddannelsessektoren. Alle unge har ret til en uddannelse og at vi sørger for at adgangen til den er realistisk. Det betyder fx at hvis der er langt til uddannelsesstedet, så skal der være nær og fleksibel transport. Hvis der er endnu længere til drømmeuddannelsen, skal der være gode og attraktive skolehjem med stærke studiemiljøer.

Vi kan ikke lægge de samme uddannelser alle steder, men vi kan sørge for, at der er stærke uddannelsespladser i alle områder af regionen og at man har de rigtige vilkår for at gennemføre sit ønskestudie eller få den læreplads, som man har brug for. Det samme gælder når man har været længere tid på arbejdsmarkedet og har brug for at holde fast i sit job eller få mulighed for at søge et nyt.

Læring er et livslangt projekt og alle er noget værd. Alle skal vide at vi gerne vil investere i præcis dét, som de har behov for, så vi får alle med.

Som det er målet at alle, der kommer på sygehuset, bliver raske eller kronikere får en hverdag der hænger sammen, så mener vi at uddannelse er en ret for alle og at den skal foregå på de rigtige præmisser. Hele Region Sjælland har brug for et sundt, veluddannet og velfungerende arbejdsmarked på sunde og lige vilkår, også i uddannelse.

Vi tror på uddannelse, fordi vi tror på mennesker!

Michael Graakjær, regionskandidat for Socialistisk Folkeparti
Kathrine Monsrud Ekelund, regionskandidat for Socialdemokratiet

Skriv en kommentar