(Last Updated On: 12. juli 2021)

Ja tak!

Dejligt, og jeg er helt enig med Dansk Folkeparti (DF). Som medlem af Strøby Brugsforening af 1. december 1871, med både arbejde og bolig i Stevns kommune, var jeg glad for at læse ovenstående i DF’s valgannonce på forsiden af Stevnsbladet onsdag den 30. juni 2021.

Knap så glad har jeg været for DF’s reelt førte erhvervspolitik. Se f.eks. på den politiske behandling af en ”anmodning om at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg, som gør det muligt at etablere en dagligvarebutik i Strøby” – eller på almindeligt dansk: Strøby Brugsforenings ønske om en ny butik. I Plan-, Teknik- og Miljø-udvalget den 8. juni tager DF ikke stilling (som de andre i udvalget), men ønsker beslutningen i kommunalbestyrelsen den 24. juni; hvor DF så stemmer imod!

DF stemmer imod med begrundelsen, at det er i strid med lokalplan og kommuneplantillæg. Vel vidende at det netop er det Strøby Brugsforening vil have ændret. Netop for at kunne overholde love og planer, og for at respektere lokal natur og borgere. Den lader jeg lige stå et øjeblik…

Byggesager er meget ofte hjerteblod for ansøgerne, uanset om det er private eller erhverv, og netop byggesager er et sted, hvor Stevns kommune de sidste år har gjort en del for at forbedre sagsgangen. Det har der også været brug for. I respekt for både borgerne og for at opbygge et troværdigt samarbejde med erhvervslivet.

Og så tilbage til citatet i starten: Hvis DF så bare havde brugt udtrykket ”vi vil arbejde for…”, ville det have udstillet deres reelt førte politik mindre. Men DF skriver, at de ”vil sikre bedre vilkår for vores lokale erhvervsliv”. For mig personligt betyder det at sikre noget, at jeg gør mit yderste for at det sker. For Strøby Brugsforening betyder det – som der motiveres i ansøgningen – en ”kontinuerlig udvikling” og ”en klart mindre belastning for vores fælles fremtid og omgivelser”.

Jeg gad godt vide, hvad ”at sikre” betyder for Martin Henriksen og DF?

Venligste hilsner
Jesper Kloppenborg
Vindspinderivej 11
Strøby Ladeplads

Skriv en kommentar