(Last Updated On: 19. januar 2021)

Nekrolog

Ib Christoffersen er død, 88 år. (Arkivfoto: Henrik Fisker)

Varpelev: Med Ib Christoffersens død har Varpelev mistet én af sine forkæmpere med en stor viden om og interesse for lokale forhold. Det kan enhver, der har mødt ham, bevidne – og det kom tydeligt til udtryk i 2018, da han sammen med Lars Ove Hansen udgav den fine bog om Varpelevs historie gennem mere end 200 år.

Her gennemgår de to forfattere hver enkelt ejendoms historie og beskriver, hvem der har boet hvor. De brugte tre-fire år på at skrive bogen og gik systematisk til værks: Ib tog husene syd for banen, mens Lars Ove skrev om ejendommene nord for.

– Vi har stadig forsamlingshuset og kirken som byens centrale holdepunkter. Brugsen lukkede omkring 1990, og vi kan godt mærke, at vi mangler et sted at mødes. Men der er altså ikke mange tilflyttere, som vi ikke kender. De skal gerne integreres, så vi sørger for at byde nye borgere i byen velkommen, slog Ib Christoffersen fast, dengang bogen blev præsenteret.

Gårdejeren på Myrekærvej 1 var en dybt engageret mand, der helt til det sidste fulgte med i det omkringliggende samfund og ofte gav sin mening til kende. Det er kommet til udtryk gennem talrige læserbreve – det sidste indsendt til Dagbladet for lidt over en måned siden, hvor han kommenterede en lokal tømrermesters ønske om at rejse skov på et areal mellem Hårlev og Store Tårnby. Han foreslog Stevns Kommune at give et afslag på ansøgningen med denne begrundelse:

’Man rejser ikke skov på god landbrugsjord, hvor der kan avles 8-10 tons hvede per hektar, så længe millioner af mennesker mangler mad, og flere stadig kommer til.’

Ib Christoffersen var sjette generation i Varpelev, om end han er født i Magleby. Allerede, da han var seks år gammel, flyttede hans forældre tilbage til Varpelev. Da han voksede op, overtog han gården på Myrekærvej, hvor han i en årrække havde et stort hønseri med kyllinger, høns og produktion af æg.

Han var aktiv i byens forsamlingshus, som han sammen med kirken opfattede som landsbyens centrale samlingspunkt. Politisk var han i en lang årrække medlem af den konservative vælgerforening.

Ib Christoffersen var i sin sidste tid ramt af sygdom og blev 88 år. Han efterlader sin hustru: Ellen samt de to voksne døtre: Helle og Janne samt fem børnebørn og tre oldebørn.
Bisættelsen har fundet sted.
hfi

Skriv en kommentar