(Last Updated On: 6. juli 2020)

Iværksætterparret Marina Collin Hansen og Christian Christensen har i øjeblikket 700 kvadratmeter med lager på Gjorslev Savværk. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Erhverv: I foråret blev plantedrikken DRYK lanceret, og salget går ganske fornuftigt. Faktisk er interessen så stor, at Christian Christensen, der sammen med Marina Collin Hansen står bag den nye serie af plantedrikke, nu er godt i gang med at undersøge mulighederne for at bygge en fabrik.

– Det skal være verdens mest bæredygtige fabrik, bygget i bæredygtige materialer, energioptimeret og uden parkering, forklarer Christian Christensen, der bor i et af Gjorslev huse i Bøgeskoven sammen med sin forretningspartner.

Kridtbruddet en mulighed

DRYK-parret har været rundt og se på flere industrigrunde rundt omkring på Stevns og har allerede udset sig et særligt sted, hvor fabrikken kunne bygges: nemlig i Stevns Kridtbrud, der ligger ved Hærvejen ud til Stevns Klint. Her udvinder Omya A/S i dag 200.000 tons kridt årligt til bl.a. papir- og bygningsindustrien.

– I forbindelse med kridtudvindingen pumper Omya årligt 860.000 kubikmeter vand ud i havet. Vi vil kunne bruge en del af det vand i vores produktion, forklarer Christian, der har indledt dialog med Omyas fabrikschef.

Læs også: DRYK, en ny plantebaseret drik

Den 3-4.000 kvadratmeter store fabrik skal rumme en bæredygtig produktion af forskellige typer af plantebaserede drikke på bl.a. havre og ærter. Der skal udelukkende anvendes egenproduceret energi, og råvarerne skal være af høj kvalitet, gerne økologiske og om muligt dyrket lokalt.

Lugt- og støjfri produktion

Christian forventer, at fabrikken vil give arbejde til et sted mellem 50 og 80 medarbejdere, men der bliver ikke anlagt parkeringsplads til dem. Til gengæld skal de ansatte kunne transportere sig til arbejdspladsen med elbus eller elcykler fra togstationen i Store Heddinge.

– Det kommer derfor ikke til at kræve den store infrastruktur, omkring 5 til 8 lastbiler i døgnet til råvarer og produkter. Det bliver en fabrik uden støj, larm og lugt, lover han og understreger, at den lokale opbakning og accept er vigtig for projektet.

– Naboerne skal spørges, og det skal ske på et oplyst grundlag. Hvis folk ikke vil have fabrikken, så er det ok, så lægger vi den et andet sted, siger Christian, der gerne vil mødes med de lokale i kridtbruddet for at fortælle om planerne for den nye fabrik.

Nogle af produkterne i DRYK-porteføljen.

Under jorden

Udover at være en bæredygtig fabrik skal udseendet også passe ind i det omkringliggende landskab.

– Af hensyn til både naboerne og naturen er planen, at fabrikken skal graves ned under jorden, så den ikke skæmmer landskabet, forklarer Christian, der også er i dialog med direktøren for Verdensarv Stevns, Tove Damholt, for han ser gerne, at fabrikken indgår i et samspil med verdensarven:

– Produktet rækker ud i verden og det vil være oplagt, at når folk kommer til Stevns for at se Verdensarv, så besøger de også vores bæredygtige produktion og vores café.

Det arkitektoniske er et vigtigt parameter, og derfor er opgaven grebet lidt anderledes an. Rambøll er bygherrerådgiver, og hovedopgaven er lagt hos Henning Larsen Arkitekter, men Christian har endvidere udskrevet en kunstnerkonkurrence, hvor bl.a. tegnerne Anders Morgenthaler og Per O. Jørgensen arbejder med deres bud på skitser til en fabrik, der ikke må ligne industri.

Håber på eksporteventyr

Efter en tilfredsstillende start for DRYK på det danske marked, hvor der på nuværende tidspunkt er i omegnen af 1.000 faste privat- og restaurationskunder, begynder de udenlandske kunder også at banke på. I sidste måned blev de første prøveordrer til Singapore og Taiwan sendt afsted, og med Kina er dialogen også tæt på at føre til den første ordre.

Christian forventer en årlig eksport til Singapore og Taiwan på omkring 20 millioner liter DRYK, mens Kina forventes at trække omkring 25 millioner liter årligt. Dertil kommer interesse fra andre lande og kontinenter, som også har rettet henvendelse og vist interesse for et fremtidigt samarbejde. Heriblandt potentielle kunder fra Polen, Tyskland, Ungarn, Italien, Israel, USA og endda Columbia.

I dag bliver DRYK-porteføljen produceret i det sydlige Sverige. De seneste år har efterspørgslen på plantebaserede drikke været stigende, og allerede i dag er produktionskapaciteten en flaskehals på verdensplan, og Christian forudser, at det problem kun bliver større i de kommende år.

– Hvis vi ikke bygger fabrikken, så gør nogle andre, konstaterer Christian, der håber, at fabrikken vil står færdig indenfor 18 måneder. Og det må meget gerne være her på Stevns, så den kan være med til at udvikle egnen, skabe nye arbejdspladser og spille sammen med verdensarven.
rmh

Skriv en kommentar