(Last Updated On: 9. november 2021)

En af Enhedslistens vigtigste aftryk på budgetforliget, var at der blev afsat 1,2 millioner til færdiggørelse af skydebaner i den nye Stevnshal.

Betingelsen var, at der blev dannet en paraplyorganisation for de forskellige skytteforeninger, som kunne stå for de videre forhandlinger med kommunen. Den er nu dannet.
22. maj i år lovede Mikkel Lundemann: “indtil vi har en ny skydebane, kan foreningerne benytte den eksisterende skydebane i den gamle hal”.

Skytteforeningerne regner altså med at alt er i orden, og at vi nu kan komme videre.

Men. Så hører de tilfældigvis en udtalelse om at den gamle hal, inkl. skydebaner vil blive låst af, når den nye hal åbner.

De bliver selvfølgelig chokerede. De ringer og skriver til kommunen, men får ikke noget klart svar.

De har stadig ikke på nuværende tidspunkt fået et svar på om skydebanerne bliver lukket til december.

På udvalgsmødet i onsdags, stillede jeg forslag om: “at den nuværende skydebane opretholdes frem til skydebanen i den nye hal er etableret og at projektet for den nye skydebane skal laves i et samarbejde mellem kommunen og skydebaneforeningen”.

Det blev stemt ned med 4 stemmer imod 1.

Så mit spørgsmål er:
Vil flertallet af politikerne i Kommunalbestyrelsen virkelig lukke skytteforeningernes mulighed for at dyrke deres idræt i den kommende sæson?

Skytterne har vel i det mindste krav på at få et klart svar?

Med venlig hilsen
Sejer Folke
Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Skriv en kommentar