(Last Updated On: 23. marts 2018)

Tidligere borgmester kaster bombe på kommunalbestyrelsesmødet

Stevns tidligere borgmester foreslår nu, at den stort anlagte organisation Verdensarv Stevns skal ophøre og fusioneres med Østsjællands Museum.

Store Heddinge: Politikerne på Stevns fik sig en overraskelse da de den 21. marts holdt kommunalbestyrelsesmøde.

Foreslår fusion

Under et punkt om anlægsregnskab vedr. Verdensarv Stevns, smed fhv. borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) en “bombe” med forslaget om, at denne organisation, som er oprettet af Stevns Kommune, blev fusioneret med Østsjællands Museum.

Det vil man andre ord sige, at Verdensarv Stevns flyttes under ledelsen af Østsjællands Museum.

– Vi poster så at sige pengene ind i en parallelorganisation, fremfor at styrke Østsjællands Museum, som både har UNESCO forpligtelsen og statsanerkendelsen, lyder det fra Mogens Haugaard.

Debat blev bremset

Forslaget blev afvist af borgmester Anette Mortensen, da punktet handlede om en regnskabsteknisk beslutning.

– Vi har haft fokus på det forkerte sted, udtaler Mogens Haugaard efterfølgende. Han mener, at når Østsjællands Museum har en forpligtelse til at formidle Unesco verdensarven i lighed med Verdenarv Stevns, så giver det god mening at slå dette arbejde sammen under én ledelse.

– Det er uhensigtsmæssigt, at der drives to organisationer, der skal løse mere eller mindre samme opgave. Det er alt for dyrt og skaber for mange uklarheder.

Først Stevns Museum …

Fornyligt besluttede bestyrelsen i Østsjællands Museum at nedlægge Stevns Museum og sende det til Faxe. Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen at støtte flytningen med 295.000 kr. samt en lånegaranti på 3,7 mio. kr.

“Kan det ikke se ud som om man fjerner al kulturarv fra Stevns?”

– Det kan man sige, svarer Mogens Haugaard, og tilføjer:

– Men det var nødvendigt for at redde museet fra at miste statsanerkendelsen, og dermed også en altafgørende økonomisk støtte, og så ville det formentlig været lukket og slukket. Det var det alternativ, vi var oppe imod.

 Tidligere borgmester Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns)

Sammenlægning nødvendig

Der ligger ingen opgaver, som ikke kan varetages under Østsjællands Museum, forklarer Mogens Haugaard og fortsætter:

– Dette vil give en mere strømlinet organisation, og omkostningerne vil kunne reduceres væsentligt. Samtidigt vil det styrke Østsjællands Museums’ position, både i forhold til statsanerkendelsen og i forhold til Stevns Kommunes partnerskab med Faxe Kommune, som jo er en del af Østsjællands Museum, slutter Mogens Haugaard.

Den tidligere borgmester foreslår ikke, at Verdensarv Stevns i fremtiden nødvendigvis også flyttes til Faxe, men at det fx kunne ligge i det nye besøgscenter, og indtil da kan blive i Tinghuset eller flytte ud på Stevnsfortet.

Nyt Stevns vil rejse det som et dagsordenspunkt på et kommende kommunalbestyrelsesmøde.

sky

 

Skriv en kommentar