(Last Updated On: 30. august 2021)

Jeg har stor respekt for Varly Jensens mangeårige indsats for Stevns kommune og for Dansk Folkeparti.

Jeg er, som DF-Stevns spidskandidat, enig i mange af de beslutninger, som DF i kommunalbestyrelsen har taget, herunder bl.a. modstanden mod at hæve skatten i Stevns kommune mm. Jeg deler også Varly Jensens frustration over, at Venstre og Konservative hellere vil samarbejde med Socialdemokraterne og De Radikale istedet for at søge det borgerlige samarbejde. Det er naturligvis ikke så underligt, for vi er fra det samme parti.

Men såfremt undertegnede måtte blive valgt til kommunalbestyrelsen, vil der også være nogle forskelle. Vi er trods alt forskellige personer.

En af forskellene er, at undertegnede ønsker, at der eksempelvis fortsat kører tog til Rødvig. Det er min ambition. DF på Christiansborg har også efter opfordring fra lokalbestyrelsen og undertegnede arbejdet for, at der blev afsat midler til renovering af de lokale togskinner, som der er blevet redegjort for i lokalpressen.

Det er vigtigt, at Stevns kommune hænger sammen, og at der er gode forbindelser mellem de forskellige dele af kommunen.

Indlægget er, som nævnt indledningsvist, skrevet med den største respekt for Varly Jensens mangeårige indsats for Stevns kommune, men vi kan ikke være enige om det hele, og vælgerne skal vide hvad de får, såfremt de stemmer på DF til kommunalvalget.

Martin Henriksen
Spidskandidat til kommunalvalget for Dansk Folkeparti

Skriv en kommentar