(Last Updated On: 14. juni 2022)

Fremme naturhensyn. Skabe flere levesteder for dyr og planter. Vild med vilje.

Sådan skriver Stevns Kommune, og det er så godt! Mindre godt er det, når vores private markvej pludselig er blevet barberet helt i bund. Det har dyrene bestemt ikke bedt om her i deres travle ynglesæson, hvor æg og unger og andre dyrebørn risikerer at blive kværnet ned af slåmaskinen. En del lodsejere blev da også ganske overrasket over, at andre pludselig havde klippet græsset.

Nej tak til overgreb og ja tak til natur og dyr – som med fordel kan opleves i praktisk fodtøj og uden maskiners massakre på naturen, for at denne kan opleves i små sko fra en nedklippet friseret markvej. Nej tak til maskiner. Ja tak til dyrevelfærd – og fortsat velkommen til gående naturelskere, der viser hensyn.

Bjarne Østergård Rasmussen
Præstemarksvej 3
Hellested

Skriv en kommentar