(Last Updated On: 3. maj 2019)

Ophedet debat viste, at opposition og flertalsgruppen
står langt fra hinanden i den økonomiske politik.

Politik: Da borgmester Anette Mortensen ringede med den klokke som bruges når kommunalbestyrelsesmødet går i gang, havde hun nok forventet en hed debat om Stevns Kommunes årsregnskab, og det fik hun.

Men regnskabsdiskussionen handlede mere om budget 2019, end om merforbruget på 33,5 mio. kr. på driften, og 25,4 mio. kr. på anlægsarbejder.

Det onde med det gode

Det store regnskabsunderskud viste et ekstra kassetræk på 69,3 mio. kr., og borgmesteren erkendte også, at man ikke har kunnet holde budgettet.

– Det er en væsentlig overskridelse som vi skal tage alvorligt, lød det fra Anette Mortensen (V), og det gør vi også, understregede hun.

– Det gode er, at vi fik gennemført en række anlæg i 2018. Så vi går ikke i panik, og nu fokuserer vi på at få tilført flere ressourcer, og samarbejder med andre kommuner på at få ændret udligningen mellem de danske kommuner, sagde borgmesteren og henviste til retssagen mod Staten, hvor Stevns kræver 18 mio. kr.

„Regnskabsskandale”

Varly Jensen (DF) havde sin hvide pen oppe fra debattens start, og det var ikke udtryk for at oppositionen overgav sig. Tværtimod.

– Dette regnskab er en skandale med så store overskridelse af servicerammen, sagde han.

– Vi har aldrig haft så mange penge før. 1,4 milliarder i indtægt. Vi er da nødt til at få det til at slå til. Ansvarlige politikere skal sørge for en balance i regnskabet. Vil det medføre at skatten sættes op? Ville Varly Jensen vide.

Hæves skatten?

Det ville en anden oppositionspolitiker også, og Mogens Haugaard (N) kaldte regnskabet “de værste overskridelser nogensinde”.

– I mine godt 17 år i kommunalpolitik har jeg aldrig set noget lignende. Ved flertallet hvor vi er rent økonomisk? Jeg vil godt spørge hvert parti: “Hvordan vil I lukke hullet? Tænker I på at hæve skatten i 2020?”

Borgmesteren forsøgte flere gange at stoppe diskussion om budgettet i 2019, og bad oppositionen om at holde sig til dagsordenspunktet om regnskabet 2018.

Det stoppede ikke Mogens Haugaard, som gentog sit spørgsmål om mulig skatteforhøjelse.

Opfyldt borgerønsker

Derpå udspandt sig en debat om hvad man måtte debattere, hvor også Varly Jensen kritiserede borgmesteren for at forhindre oppositionen i at diskutere økonomien.

– Regnskabet viser en strukturel udfordring. Økonomien er under pres. Det var den i 2018, i indeværende år og i den kommende budgetproces, sagde Varly Jensen.

Flere fra flertalsgruppen tog ordet og bl.a. viceborgmester Steen S. Hansen (S) bakkede Anette Mortensen op, og sagde “at der vil komme balance i et fornuftigt budget”, og fremhævede at man havde opfyldt borgernes ønsker, om f.eks. en ny hal i Rødvig.

– Jeg er ikke nervøs. Vi skal bruge nogle år, men så får vi balance i økonomien.

Ansvar for underskud

Hans partifælle, Henning Urban Dam Nielsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, påtog sig en del af ansvaret for underskuddet.

– Vi har en udfordring med at få budget og forbrug til at hænge sammen på særligt det sociale- og sundhedsmæssige område. Der er blevet trukket penge fra kassen for at sørge for det nære velfærd og anlægsopgaver. Men det er også penge som er sparet op, for at kunne bruges, argumenterede han og nævnte områder som bl.a. sygehuse, døgnpleje, handicap, hjælpemidler og ikke mindst merforbrug i hjemmeplejen.

Hvem fatter hvad?

Det fik igen Varly Jensen til at hæve den hvide pen.

– Har du overhovedet opfattet hvad der foregår? Vi nærmer os en halv milliard i gæld. Kommunen kan gå konkurs. Hvis du skal nå at finde de penge inden kassen er tom, så skal du skynde dig, sagde han til socialudvalgsformanden.

– Det mener jeg, men har du fattet det? replicerede Henning Urban Dam Nielsen, og spurgte videre til Varly Jensen:

-. Har du forstået hvordan man laver velfærd? Vi ønsker ikke at skære ned på disse områder. På landsplan holder kommunerne budgetterne, og det betyder at det ikke kommer økonomiske sanktioner og bøder til Stevns. Kommunen er ikke gået konkurs eller i fare for at komme under administration, sluttede han den ophedede debat.

Budgetdebat forude

Borgmester Anette Mortensen fik efter aftenens længste debat lukket punktet, og alle partier stemte for, at regnskabet blev sendt videre til revision, og de fremmødte borgere fik samtidig et hint om hvordan de kommende budgetforhandlinger kan forvente at blive.

sky

 

Skriv en kommentar