(Last Updated On: 30. august 2019)

På bare tre år er antallet af byggesager fordoblet i Stevns Kommune. Det giver travlhed i byggesagsteamet, som til tider har svært ved at overholde tidsfristerne for sagsbehandlingen

Stevns: Fra 2016 til 2018 er antallet af byggesager i Stevns Kommune steget fra 1.202 sager i 2016 til 1.996 sager i 2018. I indeværende år har der frem til juni været behandlet i alt 1.295 sager.

Uændret bemanding

Fortsætter byggelysten med samme fart i anden halvdel af 2019, vil antallet af byggesager således være mere end fordoblet på bare tre år; og det med uændret personale, der har samme normering i dag, som den var i 2016.

Byggesagsteamet i Stevns Kommune består af fire byggesagsbehandlere, en administrativ medarbejder og en teamleder (pt. vakant), der er leder for såvel byggesag som for lokalplanlæggerne. Den voldsomme stigning i antallet af sager giver udfordringer i forhold til sagsbehandlingstiden, og det kan være svært at overholde de fastsatte servicemål for tidsfrister.

Det øgede pres på kommunens byggesagsteam var et punkt på seneste udvalgsmøde i Plan, Miljø og Teknik, hvor man blev præsenteret for den voldsomme stigning, der finder sted inden for alle typer af byggesager.

Ingen afmatning i sigte

Der er ifølge udvalgsformanden, Flemming Petersen (V), flere årsager til den store stigning.

De generelle opgangstider i Danmark betyder, at der i øjeblikket bliver bygget mere, både af privat og erhvervsmæssig karakter. Meldingerne fra de lokale ejendomsmæglere om mange hushandler, som man den seneste tid flere gange har kunne læse om i de lokale medier, betyder samtidig, at antallet af forespørgsler forud for en handel, BBR-rettelser, lovliggørelsessager og forespørgsler om udstykning og ejendomsavancebeskatning stiger tilsvarende.

– Desuden har SKAT kørt projekt for erhvervsdrivende med henblik på at få et så opdateret BBR-grundlag som muligt, ligesom Stevns Kommune har udført oprydning i BBR for private. Alt i alt har det betydet en stor tilgang af alle typer sager for byggesagsteamet de seneste par år – og lige nu ser tilgangen ikke ud til at stagnere, forklarer Flemming Petersen.

Længere sagsbehandling

Regeringen og KL har i 2015 fastsat servicemål på henholdsvis 40 kalenderdage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 kalenderdage for mere kompliceret byggeri, og udvalgsformanden overholder Stevns Kommune kun med nød og næppe servicemålene i øjeblikket.

– På f.eks. lovliggørelsessager, landzonesager, dispensationssager og udstykningssager er sagsbehandlingstiden væsentlig længere, og også længere end hvad vores oplyste sagsbehandlingstider er. Cirka 75 procent af alle de sager, som der ikke er servicemål på, overholder generelt ikke den sagsbehandlingstid, som vi ellers har meldt ud. Derfor har vi så sent som i sidste uge ændret vores udmelding om sagsbehandlingstider på bl.a. hjemmeside og i kvitteringsbreve, så den nu er øget med nogle uger, oplyser udvalgsformanden.

Der er ikke umiddelbart planer om – eller budget til – at udvide det travle byggesagsteam i Stevns Kommune med flere kolleger til at ekspedere de mange sager.

– Men det vil være nærliggende at tage dette med til de forestående budgetforhandlinger for næste års budget, lyder meldingen fra Flemming Petersen.

Man kan læse mere om de fastsatte servicemål og seneste statistikker for de enkelte kommuner på kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/bolig-byggeri-og-energi/faelles-servicemaal/.
rmh

Stigning i antal byggesager

Udvikling fra 2016 til første halvdel af 2019:

Konkrete byggeansøgninger (private og erhverv):

  • er steget fra samlet 347 sager i hele 2016
  • til 273 i første halvdel af 2019

Antal forespørgsler, der generelt er meget tidskrævende:

  • var for hele 2016 på 90 sager
  • mens det i første halvdel af 2019 har været på 86 sager
  • I Juni måned 2019 modtog teamet for første gange over 200 sager på en måned.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar