(Last Updated On: 12. oktober 2021)

Uden vand er der intet liv, det ved vi godt alle sammen. Men er vi også bevidst om, hvor svært det efterhånden er at skaffe rent drikkevand?

F.eks. har Strøby Ladeplads ikke adgang til vand, hvor indholdet af pesticider holder sig under de værdier, miljøstyrelsen har fastsat som acceptable. Det er jo en katastrofe, at borgere i området ikke får det rene vand, som loven foreskriver.

Vi skal passe meget på, at samme skæbne ikke overgår kommunens 17 andre vandværker. Det vil være en katastrofe.

De fleste vandværker har flere boringer, men i ti af vores vandværker er der fundet rester af pesticider i nogle af boringerne, som overskrider miljøstyrelsens grænseværdier. Derfor må vandværkerne fortynde det forurenede vand med vand fra boringer, hvor grænseværdierne er inden for det lovlige.

Fra SFs side er vi bekymret over denne udvikling og ser gerne, at vi sammen med de andre partier og landmændene finder løsninger, der stoppet nedsivningen af pesticider i vores grundvand. Et forslag kunne være at stoppe brugen af sprøjtegifte i vandindvindingsområderne. Men det er jo vores alle sammens drikkevand, som er truet, så skulle vi ikke sammen finde den gode løsning, det sikrer at vi også fremover, kan drikke rent ufortyndet vand.

Jan Jespersen
Medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Skriv en kommentar