(Last Updated On: 6. juli 2018)

Afstemning om frokostordning kaldes udemokratisk

På Børnecentret Erikstrup sagde ingen forældre ja til frokostordningen, alligevel bliver den gennemført.
(Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Forældre til børn i kommunens daginstitutioner har netop fået resultaterne af en afstemning om fremtidig frokostordning.

Koster 500 kr. per barn

På to institutioner var der flertal for at sige nej til ordningen. Det drejer sig om Humlebien og Rødvig Børnecenter.

Otte ud af 10 institutioner vil fortsat have en frokostordning, som koster 500 kr. per barn per måned.

Problemet er blot, at flere forældre er rasende over afstemningsproceduren.

– Afstemningsresultatet viser tydeligt, at flertal af forældrene ikke ønsker denne ordning, siger Tomas Patheier.

Blanke stemmer blev til ja

Tomas Patheier henviser til, at forældrene kunne stemme ja eller nej til at fortsætte ordningen. Men det viser sig, at ikke-afgivne stemmer tæller som ja-stemmer.

På Børnecenter Erikstrup stemte 47 pct. mod ordningen, ingen sagde ja tak. Men da der var 24 ikke-afgivne stemmer, så endte resultatet med 53 pct. for, selv om de 53 pct. ikke havde afgivet sin stemme, så blev de talt med som ja-stemmer.

-Udemokratisk er måske det bedste ord, da der jo er tale om vægtet værdi af ikke afgivende stemmer, siger Tomas Patheier.

Man skal aktivt fravælge

Stevnsbladet har spurgt Børne- og Socialministeriet om det betimelige i denne afstemningsprocedure, idet der i dagtilbudslovens § 16 intet står om, at ikke-afgivne stemmer skal tælles som ja-stemmer:

– Det følger af dagtilbudslovens forarbejder, at der ved afstemning om fravalg af et sundt frokostmåltid i dagtilbud skal være flertal for fravalget i forældregruppen. Det vil sige, at over halvdelen af alle stemmeberettigede forældre aktivt skal fravælge det sunde frokostmåltid. Blanke stemmer vil derfor automatisk tælle som ja til det sunde frokostmåltid, da der er tale om en fravalgsafstemning, lyder det fra ministeriet.

Vil sikre de bedste vilkår

Centerchef i kommunens forvaltning Børn og Læring, Daniel Gottrup, udtrykker forståelse for, at forældre kan være frustrerede over optællingsprincipperne, men henviser til lovgivningen.

– Da princippet for optælling adskiller sig fra næsten alle andre afstemninger, vi som borgere er en del af, forstår jeg godt at det kan skabe undren og utilfredshed, når man som forælder oplever, at et stort flertal af de afgivne stemmer siger “nej-tak” til frokostordning, men resultatet alligevel bliver et “ja-tak”. I de institutioner, hvor resultatet er blevet et ja tak til frokostordning, går vi sammen med den lokale ledelse nu i gang, for at sikre de bedst mulige vilkår inden for de fastsatte rammer, lyder det fra Daniel Gottrup.

sky

 

Skriv en kommentar