(Last Updated On: 11. januar 2022)

Planer for den nære fremtid:

Der sættes støjværn op på volden ud for gårdhavehusene etape 1 + nr 70, hvor Stevnsvejs niveau ligger højere end det oprindelige opgjorte niveau. Dette har selvfølgelig stor betydning for støjniveauet, og da det tilsyneladende ikke er muligt at få nedsat hastigheden på Stevnsvej, giver det nu god mening med et støjværn. Det giver også den åbenbare sikkerhed på længere sigt, hvis man skulle finde på at lave vej linjen til motorvej nord for Strøby Egede, hvilket for mig ville være ufatteligt uklogt og helt forkert.

Den snoede vej “Nicolinevej” vil blive tilpasset de virkelige og praktiske forhold.

De mange hjørner vil blive belagt med sten/hulsten som brugt på gæsteparkeringerne, så det giver mulighed for, at 2 biler kan passere hinanden uden ridser og skader. Man vil fjerne de mange store sten som er placeret flere steder, de har været til stor gene for afviklingen af kørsel ved modgående trafik, hvor flere har opkørt græsrabatterne.

Der vil blive installeret intelligente lamper “grøn energi” på både vej og stier, som tændes når et objekt nærmer sig, og sammen med de eksisterende lamper, vil det give lys nok til, at biler ikke længere behøver at køre med det lange lys tændt efter solnedgang. Det vil også give tryghed for forældrene, når deres børn skal gå eller cykle på veje eller stier, ældre og gangbesværede/handicappede vil nu kunne se, hvor de træder, og derved kan alle komme sikkert frem og tilbage, og det vil også give let adgang til offentlige transportmidler, uanset tidspunkt på dagen, gennem et fantastisk oplyst stisystem.

Anlægget ved søen vil blive færdiggjort med de store træer i sydhjørnet, der vil blive opsat bænke på hver sin side af søen, så man kan sidde og nyde ænderne i de smukke omgivelser af planter, som grundejerforeningen har plantet i 2021.

Man vil vurdere, om det er muligt at anlægge en forhindringsbane med mulighed for cykelcross for alle børnene i Nicolinelund i den grønne kile.

En naturlege- og grillplads skal være det store samlingspunkt for både børn og voksne. Legepladsen vil være medvirkende til, at børnene kan samles spontant og på den måde skabe nogle sociale relationer sammen. De voksne vil ved samme lejlighed kunne hygge sig ved opstillede borde, til en evt. kop kaffe eller forskellige aktiviteter/spil.

Grundejerforeningen vil naturligvis ansøge Nordea Fonden om midler til etableringen, så der er ikke pålægges grundejerne nogle ekstra omkostninger, det er og bliver kun mere og mere skønt at være grundejer i Nicolinelund, hvor frihed, fællesskab, dialog og godt samarbejde er i fokus, tak for det.

Som det sidste trimmes den indvendige side af volden, så gårdhavehusene får en pæn og nydelig forlænget baghave, de levende hegn og træer i og omkring Nicolinelund klippes og tilpasse området, og det hele ender med at blive en ren græsklipper forening.

En sådan udvikling er medvirkende til at skabe et attraktivt område og værdien af vores huse vil kun stige i takt med udviklingen af Nicolinelund.

I am so sorry it must have been another Dream.

Allan Olsson
Nicolinevej 69
Strøby Egede

Skriv en kommentar