(Last Updated On: 10. november 2020)

For godt 4 år siden så vi en annonce i en af vores lokalaviser, at man kunne købe eller bygge sin egen drømmebolig i Nicolinelund, en æblelund i Strøby Egede, Køge. Vi blev meget inspireret og tog til flere introduktionsmøder og besigtigelser af byggeriet, som det skred frem.

Der var ingen grænser for hvad der kunne lade sig gøre og hvor godt det hele ville blive, ejendomsmægler, bygherre og udstykker og deres advokat tegnede og fortalte, og jo mere de fortalte jo mere interesseret blev vi, for vi havde da sjældent mødt så sympatiske, ærlige, fleksible, samarbejdsvenlige og samarbejdsvillige mennesker, som stod der og talte for deres projekt.

Vi er et ældre ægtepar med diverse skavanker og derfor havde vi brug for et sted at flytte hen, hvor alting ville blive meget nemmere for os.

Vi købte et af »drømmehusene« i Nicolinelund, et gårdhavehus, hvilket vi ikke har fortrudt, for selve huset er præcis det, vi drømte om.

I takt med den hurtige udvikling, hvor alle parceller og gårdhavehuse blev solgt, endda lige efter bogen, intet er puttet ind under jorden og hvor udstykker udviste den sympati, ærlighed, fleksibilitet og samarbejdsvillighed som tidligere omtalt, blev færdiggørelsen og afleveringen af området kun en form sag, grundejerforeningen stod klar til at overtage, så snart de enkelte elementer var færdige og afleveret, i henhold til den afleveringsplan som naturligvis var udarbejdet i fællesskab, udstykker og grundejerforeningen imellem.

Kort tid efter, at vi var flyttet ind i 2017, begyndte alting at tage form og man færdiggjorde området, de brede, kun lidt snoede veje blev anlagt og der kom god belysning, så man også har mulighed for at færdes i området om aftenen, uanset om man er kørende eller gående.

De brede handicapvenlige stier blev anlagt med slotsgrus og der blev opsat god belysning, så både børn og voksne kunne færdes sikkert i den mørke tid på døgnet.

Området er etableret med den gennemgående sti mod syd som hovedsageligt benyttes af skolebørn og hundeluftere. Mod nord er der etableret brede stier anlagt med slotsgrus og god belysning fra Nicolinevej op til Fællehuset og videre ud af vores flotte allé for at munde ud i en udgang til Hybenrosevej, så grundejerne nemt og bekvemt kan komme ud til offentlige transportmidler, i dette tilfælde busserne.

Små grønne smutstier gør det muligt at komme hurtigt og nemt ud til de bredde etablerede grusstier, som har til formål at åbne området op, så det bliver attraktivt at bo i Nicolinelund.

Støjvold og støjhegn blev lavet færdigt inden grundejerne flyttede ind, og efterfølgende er en løbende påfyldning af jord og beplantning sket i takt med, at volden har sat sig, hvilket den naturligvis vil gøre efter nogle år, alt sammen for at grundejerne er afskærmet mest muligt fra trafikstøj og gener af billygter, uanset om man er i haven eller inde i huset.

Fælleshuset, som hver grundejer har en andel af 25.000 kr., er stillet som sikkerhed for overtagelsen. Fælleshuset har selvfølgelig en størrelse, der gør det muligt at afholde generalforsamlinger og større arrangementer, ligeledes blev fælleshuset naturligvis inden overtagelsen gjort handicapvenligt med sliske, trappelift og elevator.

Ordensreglementet for fælleshuset blev naturligvis efterfølgende udarbejdet af grundejerforeningen.

De mange gæsteparkeringspladserne er placeret i henhold til grundejerforeningens ønsker og disse blev etableret i takt med, at de grønne områder blev afleveret.

Der er ved fælleshuset af grundejerforeningen etableret en fælles naturlegeplads til børnene, petanquebane til de voksne og en bålplads som kunne bruges med nem adgang til fælleshusets køkken. Grundejerforeningen havde muligheden for at ansøge Nordea Fonden i den forbindelse. Nordea Fonden, som ville havde bevilliget 250.000 kr. til projektet, som blev kaldt “fællesskabet i Nicolinelund”.

Der er ligeledes, som lovet, etableret et stort orangeri, hvor gårdhavehusene havde mulighed for at dyrke grøntsager eller sætte deres udendørs planter ind om vinteren.

Hele områdets afgrænsninger af træer, buske og grønne områder er trimmet og afleveret til grundejerforeningen og efter et fantastisk godt og gnidningsfrit samarbejde med udstykker, har udstykker trukket sig tilbage for at koncentrere sig om de sidste boliger i vores grundejerforening, som skal placeres omkring fælleshuset, samt deres nye projekt “Marensminde”.

Grundejerforeningen er nu en ren græsklipperforening efter en meget proaktiv periode, hvor Nicolinelund nu er stedet, hvor det er nemt og bekvemt at komme ud og ind i området, hvilket har gjort, at rigtig mange mennesker er blevet nysgerrige og flere potentielle køber ser på de boliger, som sættes til salg, og bedst ved det er, at sælgerne nu opnår salg til den rigtige pris, for Nicolinelund er stedet, hvor mennesker mødes og trives med hinanden, fællesskabet er i højsæde og bestyrelsen af grundejerforeningen med stor omhu varetager grundejernes interesser.

We are still dreaming

Anna og Allan Olsson
Nicolinevej 69
Strøby Egede

Skriv en kommentar